Het is druk en gezellig. Studenten werken hard

Didactische bevoegdheid

De professionaliteit van docenten is van essentieel belang voor de kwaliteit van het onderwijs aan studenten. Voor veel beginnende docenten in het hbo is het docentschap een tweede, nieuwe professie. Hogeschool Leiden verwacht dat docenten hun didactische vaardigheden ontwikkelen, onderhouden en hun kennis hierover delen met collega's. Onderdeel daarvan is het verplicht halen van een basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB). Na aanname krijg je informatie over de mogelijkheden om deze bevoegdheid te behalen. Conform de cao word je ruim gefaciliteerd in het volgen van de opleiding.