Aziza Mayo | lector Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs - Hogeschool Leiden

"Ik vaar mijn eigen koers, maar wel in verbondenheid"

Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs van Dr. Aziza Mayo richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat, zoals een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren.

Aziza Mayo | lector Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs - Hogeschool Leiden

"Vanaf de peuterklas tot en met het eindexamenjaar heb ik op de vrijeschool gezeten. Daarna ben ik pedagogiek gaan studeren in Amsterdam. Als ik tijdens mijn studie veel vragen stelde, zeiden docenten wel eens: jij bent er zeker een van de vrijeschool. Maar zelf ben ik me eigenlijk pas gaan verdiepen in het vrijeschoolonderwijs toen ik lector werd bij Hogeschool Leiden. Toen realiseerde ik me hoe sterk ik gevormd ben door het onderwijs dat ik heb gehad."

Spoedcursus vrijeschoolonderwijs

"Zes jaar geleden stuurde iemand me de vacature voor lector Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs bij Hogeschool Leiden door. Ik dacht meteen: dat is niets voor mij. Een grote mensenbaan. Laat dat maar aan anderen over. Maar het prikkelde me ergens wel, ik was nieuwsgierig. Ik heb toen gebeld met Robert Viëtor (red.: toenmalig directeur van de faculteit Educatie) en hij wekte mijn interesse voor de hogeschool als organisatie. De manier waarop hij sprak over onderwijs en de rol die onderzoek daarin zou kunnen spelen, maakte mij enthousiast. Maar vooral ook het verlangen dat werd uitgesproken om betekenisvol onderwijs te geven. Dat resoneerde bij mij. Toen heb ik toch gesolliciteerd.

Het beroep van lector, daar is niet echt een template voor. Er is veel vrijheid, en dat is tof, maar dat maakt het ook spannend en onzeker. Tijdens mijn eerste jaar als lector ben ik me als een razende gaan inlezen. Voor mijn gevoel kwam ik echt ‘van buiten’. Ik had weinig specifieke inhoudelijke vrijeschoolkennis, maar wel 15 jaar onderzoekservaring in de rol van school op de ontwikkeling van kinderen en jongeren."

"Als ik tijdens mijn studie veel vragen stelde, zeiden docenten wel eens: jij bent er zeker een van de vrijeschool."

"Daardoor kon ik de juiste vragen stellen aan de mensen die die inhoudelijke vrijeschoolkennis wel hadden en betekenis geven aan wat ik daarvan leerde. Ik heb veel nieuwe mensen ontmoet in het werkveld, binnen het antroposofische vakgebied, in de vrijescholen, de hogeschool zelf… het was een soort spoedcursus om mijn weg te kunnen vinden in het vrijeschoolonderwijs. Ik ontmoette veel verschillende perspectieven, en ik vond het te gek."

Autonomie in verbondenheid

"Het vrijeschoolonderwijs is pedagogisch onderwijs, primair gericht op het verwezenlijken van een pedagogische opdracht, niet zozeer een didactische. In die opdracht zit ook steeds de pedagogische vraag van het kind: wat heeft het kind op dit moment nodig om zijn/haar potentie ten volle te kunnen ontwikkelen? Daarbij is het individu belangrijk, maar ook het collectief. Je bent autonoom, maar niet solitair. Het gaat erom dat je vanuit die autonomie, jouw individuele perspectief, zoekt naar hoe je kunt bijdragen aan het grotere geheel. Jezelf ontwikkelen is belangrijk, maar nooit ten koste van de ander. In het mooiste geval verstérk je juist de ander. Dat is kenmerkend voor het vrijeschoolonderwijs."

"Het gaat erom dat je vanuit die autonomie, jouw individuele perspectief, zoekt naar hoe je kunt bijdragen aan het grotere geheel."

"Dat thema, autonomie in verbondenheid, past ook bij mij als persoon. Gedurende je loopbaan worden er wel eens dingen van je gevraagd waarvan je denkt, hmm, dat schuurt een beetje. Iets dat niet helemaal aansluit bij wat jij belangrijk vind. Voorheen deed ik dat dan toch, als het nu eenmaal van me gevraagd werd. Inmiddels doe ik dat niet meer. Dat heb ik als lector geleerd. Ik bedenk wat ík waardevol en belangrijk vind en hoe ik daarnaar kan handelen. Ik zal ook altijd blijven streven naar die congruentie. Natuurlijk stem ik wel af op wat er gevraagd wordt, maar ik vaar echt mijn eigen koers. Ik blijf verbonden, maar ik ben autonoom."

Samen verder bouwen

“Binnen het lectoraat werk ik in een kenniskring met vijf onderzoekers en dat vind ik héél waardevol. Zo vloeit de kennis vanuit het lectoraat ook terug in de praktijk. Eens in de vijf weken werken we een halve dag met elkaar en kijken we samen vooruit: wat is er aan de orde en waar willen we naartoe? Dat is ontzettend leerzaam. Bovendien is het voor mij als lector een plek waar ik mijn nieuwe ideeën als het ware kan uitproberen. Het is een veilige omgeving waar iedereen kwetsbaar en zoekend mag zijn.

We hebben een sterk vertrouwen in elkaar en hechten waarde aan wat iedereen als individu meeneemt. Ik vind het belangrijk om als collectief samen te bouwen aan de weg van het lectoraat. Daar krijg je ook een beeld van als je luistert naar de podcastserie vanuit het lectoraat, waarin we in gesprek gaan met onze onderzoekers. Ik wil dat er iets gebéurt met ons onderzoek, dat het betekenis heeft. Onderzoek is een instrument, geen doel op zich."

Aziza Mayo | lector Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs - Hogeschool Leiden

"Op verschillende manieren is het lectoraat ook aan het onderwijs op de hogeschool verbonden. Ik verzorg lessen en denk mee – als ‘critical friend’ – met docenten van de opleiding Vrijeschool Pabo, bijvoorbeeld bij curriculumherziening. Onze onderzoeken lenen zich niet voor het samenwerken met grote groepen studenten, maar ik heb regelmatig contact met studenten over scripties, of gewoon, over hun zoektocht binnen het vrijeschoolonderwijs."

"Ik vind het leuk om studenten te helpen: wat is voor jou betekenisvol in het vrijeschoolonderwijs en welk stukje wil jij daarin oppakken?"

"Wat dat betreft ben ik altijd liever in gesprek dan dat ik een monoloog houd voor de klas. Veel interessanter vind ik het om mijn ‘denken’ te laten ontmoeten met het ‘denken’ van de ander. Ik vind het leuk om studenten te helpen: wat is voor jou betekenisvol in het vrijeschoolonderwijs en welk stukje wil jij daarin oppakken? Misschien kan ik daar dan wel een rol in spelen of je in verbinding brengen met iemand anders die wat voor je kan betekenen. Die uitnodiging naar studenten staat voor mij altijd open."

Personalia

Naam: Aziza Mayo
Functie: Lector Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Proefschrift: Cognitive co-construction in mother-child interaction (2004)

Meer over het lectoraat | Meer over de lector | Terug naar overzicht interviews