Hogeschool Leiden

Jaarbeeld 2018

Met 5 faculteiten en 26 opleidingen lijkt het op het eerste oog niet eenvoudig om Hogeschool Leiden te definiëren. Wat verbindt en kenmerkt ons? Als wij deze vragen stellen aan studenten en medewerkers krijgen we in 9 van de 10 gevallen - gelukkig- toch eenzelfde antwoord terug: ‘bij Hogeschool Leiden voel je je gekend’. 

Onze schaal maakt het mogelijk de faculteiten, opleidingen en medewerkers zoveel mogelijk onder één dak te houden. Dat geeft een bijzondere dynamiek in de gangen omdat studenten, docenten en medewerkers elkaar dagelijks tegenkomen. Onze omvang maakt het mogelijk oog voor elkaar te hebben en goed voor elkaar te blijven zorgen. Dat zie je en dat voel je als je door ons gebouw loopt en met onze medewerkers en studenten praat. 

Vijf beloftes

In lijn met de landelijke trend hebben ook wij een groeiende behoefte aan ruimte voor onderwijs. De huur van ruimte buiten de hogeschool is tijdelijk nodig, totdat in 2022 onze nieuwbouwplannen op de hoofdlocatie zijn gerealiseerd. Hiermee faciliteren we dat de studenten actief en voltijds kunnen blijven studeren binnen de hogeschool. 

Het actief en voltijds kunnen studeren is één van de 5 beloftes die Hogeschool Leiden óók maakt tot wat zij is.

  • We kennen de student, de student kent ons;
  • We helpen de student actief en voltijds te studeren;
  • We verzorgen goed beroepsonderwijs in, met en voor het werkveld;
  • We zijn een leergemeenschap: iedereen doet ertoe, hoort erbij, bouwt mee en draagt bij;
  • We zijn een goed georganiseerde hogeschool.

De beloftes drukken uit waar we voor staan en waar we naar streven. Ze geven richting aan ons handelen en de manier waarop we ons onderwijs en onderzoek én de hogeschool organiseren. Ze zijn bepalend vanaf de oriëntatie van de aspirant-student op de opleiding tot het moment dat de afgestudeerde als professional de arbeidsmarkt betreedt. Deze beloftes vormen daarom ook de rode draad in dit jaarbeeld.

Vijf ontwerpprincipes

Uit de beloftes zijn 5 ontwerpprincipes ontstaan die verder vormgeven aan ons onderwijs: binden voor de poort, een vliegende start, betekenisvol contact, activerende blend en toetsen om te leren. Deze hebben in 2018 hun beslag gekregen. De begrippen worden in dit jaarbeeld verder toegelicht. Voor ons zijn ze van belang, omdat ze ruimte geven voor de verschillen die er zijn tussen onze studenten en omdat we hiermee recht kunnen blijven doen aan de eigenheid van onze 26 opleidingen en hun specifieke beroepscontext. 

Samenwerking

We hopen een sprekende selectie voor u te hebben gemaakt van onze activiteiten op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en het werkveld. Door de intensieve relatie hiertussen is de kwaliteit van ons onderwijs hoog en de aansluiting op de arbeidsmarkt optimaal. We bedanken u dan ook hartelijk voor de samenwerking en verheugen ons op de voortzetting daarvan in 2019. 

Download het Jaarbeeld 2018 ( pdf, 3.33 MB )

Studenten in gesprek met het College van Bestuur

Archief

Bekijk het Jaarbeeld van voorgaande jaren