Jaarbeeld 2017.

Jaarbeeld 2017

In 2017 hebben ruim 1600 van onze studenten hun diploma behaald. Studenten die zich op Hogeschool Leiden hebben ontwikkeld tot sterke beroepskrachten en hun eigen weg in de samenleving hebben leren vinden. We zijn trots dat we hieraan mogen bijdragen met goed en inspirerend onderwijs van bevlogen en betrokken medewerkers. Onderwijs waarin studenten gekend worden, ruimte is om eigen keuzes te maken en waarin studenten actief leren en blijven leren. Dit doen we niet alleen. De samenwerking met ons werkveld is onverminderd intensief en goed. Daarvoor zijn we deze partners dankbaar.

Vijf ontwerpprincipes

Om de kans op een diploma te vergroten, hebben we het afgelopen jaar gediscussieerd, evidentie gezocht, en studenten en medewerkers geraadpleegd. Vijf ontwerpprincipes zijn op deze manier ontwikkeld om aan het onderwijs van de komende jaren vorm te geven, met ruimte voor verschillen tussen studenten en de eigenheid van opleidingen en hun beroepscontext.

Wij gaan voor het succes van onze studenten, zonder aan kwaliteit in te boeten. Zo is het jaar 2017 het eerste jaar waarbij we met elkaar invulling hebben gegeven aan het nieuwe instellingsplan van de hogeschool. Iedereen heeft op zijn eigen manier een bijdrage geleverd aan de vijf beloftes die we daarin naar elkaar en naar onze studenten hebben uitgesproken.

Samenwerking

In dit jaarbeeld laten we graag zien hoe wij hebben gewerkt aan het realiseren van onze beloftes. Activiteiten die door studenten, medewerkers, docenten, lectoren en onderzoekers zijn uitgevoerd. We bedanken u voor de samenwerking en we verheugen ons erop die in 2018 voort te zetten.

Download het Jaarbeeld 2017 ( pdf, 4.68 MB )

Sander van den Eijnden en Agnita Mur - College van Bestuur
Sander van den Eijnden en Agnita Mur - College van Bestuur

Archief

Bekijk het Jaarbeeld van voorgaande jaren