Hogeschool Leiden internationalisering

Internationale projecten

De centrale thema's van UNESCO komen goed tot uiting in de internationale projecten die Hogeschool Leiden al sinds 1992 uitvoert in diverse ontwikkelingslanden als Guatemala, Ghana en Oeganda. De hogeschool assisteert in die landen onderwijsinstellingen in het vergroten van hun capaciteit, met als doel de beroepsbevolking te versterken. In deze projecten, waarin veel aandacht wordt besteed aan thema's als duurzaamheid, is de hogeschool onder andere actief op het gebied van gezondheidszorg, educatie, good governance en het politie-onderwijs.

Meer informatie over internationale projecten (informatie in Engels)

Formulier

field_hint
field_hint
field_hint