Rode trap centrale hal Hogeschool Leiden.

Hier staan wij voor

Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool waar studenten de ruimte hebben eigen keuzes te maken. Bij onze hogeschool staan we voor kwaliteit en bieden we goed en inspirerend onderwijs. Centraal in onze aanpak staat het binden en boeien van studenten, om te zorgen dat studenten gaan leren en blijven leren. In onze opleidingen besteden we aandacht aan persoonsvorming, het stimuleren van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid en de ontwikkeling van interculturele en internationale en multiculturele competenties.

Vijf beloftes

Onze ambities voor de komende jaren hebben we vertaald in vijf beloftes aan onze studenten, het werkveld en aan elkaar. We:

  • kennen de student, de student kent ons;
  • helpen de student actief en voltijds te studeren;
  • verzorgen goed beroepsonderwijs in, met en voor het werkveld;
  • zijn een leergemeenschap: iedereen doet ertoe, hoort erbij, bouwt mee en draagt bij;
  • zijn een goed georganiseerde hogeschool.

Deze vijf beloftes drukken kernachtig uit wat we belangrijk vinden, waar we aanvullend aan werken en waar we ons op willen laten aanspreken. Ze geven richting aan ons handelen, individueel en collectief, onze werkwijzen, de manier waarop we samenwerken en de manier waarop we de hogeschool organiseren. 

Actief en voltijds

We leren studenten echt te leren en brengen ze een open leerhouding bij. We dagen studenten uit het beste uit zichzelf te halen en zich maximaal te ontwikkelen. We stimuleren studenten actief en voltijds te studeren en minimaal 32 uur per week aan hun studie te besteden. We doen recht aan de diversiteit in onze studentenpopulatie. We bieden studenten die naast of binnen de studie een extra uitdaging zoeken en aankunnen verschillende mogelijkheden.

Bekijk ons opleidingsaanbod

Persoonlijk contact

We zijn een leergemeenschap, waar mensen zich thuis en veilig voelen en waar de menselijke maat en persoonlijk contact centraal staan. Iedereen doet ertoe, hoort erbij, bouwt mee en draagt bij. We zorgen dat elke student en medewerker zich – ongeacht zijn of haar afkomst – thuis en veilig kan voelen. We hebben aandacht voor diversiteit en multiculturaliteit en gaan actief met elkaar in gesprek over wat de verschillende waarden en perspectieven van onze studenten en medewerkers betekenen.

Onderzoekend en ondernemend vermogen

Met ons onderwijs en onderzoek en onder andere met onze profilering op de thema's jeugd, gezondheidszorg, Life Sciences ėn de verbinding met de regio sluiten we aan bij de behoeften en ontwikkelingen in de regio en de regionale economische agenda. We spelen actief in op vragen van en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in de samenleving en in de regio. Dat doen we door professionals op te leiden, die beschikken over vakkennis en generieke vaardigheden. Professionals met lerend, onderzoekend en ondernemend vermogen, die met andere professionals kunnen samenwerken aan complexe vraagstukken en die blijven leren om hun kennis en vaardigheden actueel te houden. Het werkveld is actief betrokken bij de vormgeving en uitvoering van ons onderwijs. Praktijkgericht onderzoek neemt een belangrijke plaats in binnen onze opleidingen.

Bekijk de onderzoekspagina voor een actueel overzicht van onze lectoraten en hun recente onderzoeken.