Foto Amber - Hogeschool Leiden Prijs winnaar 2021 - Opleiding tot Verpleegkundige

"Sta open om te leren en om zorg te verlenen, want iedere patiënt is anders"

Verpleegkundestudent Amber (22) schreef haar scriptie over iets dat volgens haar onmisbaar is voor de kwaliteit van de zorg: klinisch redeneren. Ze deed hier onderzoek naar op de afdeling Orthopedie in het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.

Foto Amber - Hogeschool Leiden Prijs winnaar 2021 - Opleiding tot Verpleegkundige

Klinisch redeneren

Tijdens mijn scriptie werkte ik in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp als leerling op de afdeling Orthopedie en deed ik onderzoek naar klinisch redeneren. Klinisch redeneren houdt in dat je je kennis en ervaring als zorgverlener inzet in de praktijk, dus dat je verbanden legt tussen wat je weet, wat je ziet bij een patiënt en daar ook naar handelt. Op de afdeling Orthopedie zijn er veel protocollen, waardoor er soms dingen aangenomen of gedaan worden zonder dat er echt nog over wordt nagedacht. Zo waren er op de afdeling een aantal fouten gemaakt die door klinisch redeneren voorkomen hadden kunnen worden.

Om erachter te komen hoe de afdeling dit soort fouten in de toekomst kon voorkomen, heb ik interviews gehouden en een enquête afgenomen bij de verpleegkundigen en de teamleider van de afdeling. Hieruit kwam naar voren dat het niveau van het klinische redeneren een stuk omhoog zou gaan, als er maandelijkse casusbesprekingen aan de hand van de zes-stappen  methodiek van Mark Bakker gehouden zouden worden. Met die besprekingen wordt er bewuster bij de casussen stilgestaan en meer klinisch geredeneerd, wat bevorderlijk is voor de kwaliteit van de zorg.

Ik denk dat de zorg beter aansluit bij de patiënt, als er bewuster wordt stilgestaan bij klinisch redeneren.

Plezier in praktijkonderzoek

Het leukste aan het afstuderen vond ik dat ik ook echt in de praktijk onderzoek deed. Ik werkte natuurlijk ook op de afdeling, dus ik kon kijken wat het beste zou passen bij het team en de interventie onderbouwen met literatuur. Door interviews te doen, kreeg ik nieuwe inzichten over het onderwerp waar ik zelf in eerste instantie niet aan gedacht had. Aan studenten die hun scriptie nog moeten schrijven wil ik het volgende meegeven: maak een planning en houd je eraan, maar heb ook plezier en kijk naar wat het oplevert voor je stageplek.  

Zelf vind ik het heel belangrijk om persoonsgerichte zorg te bieden en dus echt naar de patiënt te kijken. Welke patiënt heb ik voor me, wat heeft de patiënt nodig en wat kan ik daarin betekenen? Sta open om te leren en om zorg te verlenen, want iedere patiënt is anders.

Diversiteit

Ik wist altijd al dat ik iets wilde doen om andere mensen te helpen. Na het vwo begon ik aan de studie Humanistiek aan de universiteit. Ik kwam er toen achter dat die studie op dat moment niet bij mij paste en ik juist meer de praktijk in wilde. Om die reden koos ik uiteindelijk voor de Opleiding tot Verpleegkundige. Het leuke aan de Opleiding tot Verpleegkundige vind ik dat je naast het leren in de praktijk ook onderzoekt hoe de zorg beter kan. 

In het derde jaar kon ik ervoor kiezen om duaal te gaan studeren of om gewoon voltijd te blijven studeren. Ik heb toen voor dat eerste gekozen. Op dit moment werk ik in Alrijne Ziekenhuis op de verpleegafdeling Oncologie/ Interne Geneeskunde, maar afgelopen schooljaar werkte ik dus op de afdeling Orthopedie. Ik vind het leuk en interessant om zo verschillende specialismes in het ziekenhuis te zien. Op mijn huidige afdeling zie ik veel verschillende ziektebeelden: iedere patiënt is anders en ik vind het een uitdaging om de zorg te laten aansluiten bij de patiënt. Ik kijk ernaar uit om het komende jaar nog meer te mogen leren op deze afdeling.

Meer weten?

Wil je meer lezen over de HL-Prijswinnaars van 2021 en de opleiding: