Foto Simon - Hogeschool Leiden Prijs winnaar 2021 - Management in de Zorg

"Thuiszorgmedewerkers willen waardering voelen die ze terugkrijgen van de cliënt"

Simon (33) won de HL-prijs van zijn opleiding Management in de Zorg met een onderzoek naar het verminderde gebruik van thuiszorgtechnologie bij thuiszorgteams. Een onderzoek dat hij met passie uitvoerde bij thuiszorgorganisatie Zorgbalans.

Foto Simon - Hogeschool Leiden Prijs winnaar 2021 - Management in de Zorg

Stagnatie in gebruik thuiszorgtechnologie

Hoewel er sinds de start in 2016/2017 een stijgende lijn te zien was, is er sinds 2019 een stagnatie in het gebruik van thuiszorgtechnologie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beeldbellen of het ontvangen van medicijnen via een automatische medicijndispenser. Zorgbalans vroeg zich af wat de oorzaak van deze stagnatie kon zijn en wat ervoor nodig was om de lijn weer te laten stijgen en dus het gebruik van thuiszorgtechnologie te laten toenemen. Ik heb zelf veel affiniteit met zorgtechnologie, dus ik vond het interessant om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Met de stijgende zorgvraag (zeker in de ouderenzorg) en de krimpende arbeidsmarkt is thuiszorgtechnologie cruciaal. Het is namelijk ook een middel om aan meer cliënten zorg te kunnen verlenen. 

Ik vind het met name interessant om te ontdekken wat ergens achter zit en waarom bepaalde technologie wel of niet wordt ingezet.

Waardevolle gesprekken

Wat tijdens mijn onderzoek heel waardevol was, waren de gesprekken met de medewerkers van Zorgbalans over waarom zorgtechnologie niet vaak wordt ingezet. Ik ben er tijdens die gesprekken achter gekomen dat mensen niet alleen voor een baan in de zorg kiezen om voor een ander te zorgen, maar vooral ook om voor zichzelf te zorgen. Ze willen namelijk een bepaalde erkenning, waardering en dankbaarheid voelen die ze terugkrijgen van de cliënt. Uit die gesprekken blijkt ook dit wordt verstoord op het moment dat technologie het werk van de thuiszorgmedewerkers overneemt. Dit probleem kwam ook terug in de theorie die ik in mijn scriptie centraal had staan: the relational theory of nurses. Daarnaast moet zorgtechnologie natuurlijk een meerwaarde hebben voor de cliënten en moet het makkelijk in gebruik zijn. Onze doelgroep, de cliënten van de ouderenzorg, moet er namelijk ook mee kunnen werken. 

Aangezien we steeds meer cliënten krijgen, moeten we de kansen met zorgtechnologie aangrijpen om zo oplossingen te creëren.

I-nurse

Uit mijn theoretisch onderzoek kwam iets heel interessants naar voren, namelijk de rol van een i-nurse. Dat is eigenlijk een verpleegkundige die speciaal wordt opgeleid om het gebruik van zorgtechnologie onder cliënten te vergroten. Ik heb voor de interviews daarom organisaties benaderd die over zo’n i-nurse beschikken. Uit de interviews bleek dat na het opleiden van deze i-nurses, er een stijging te zien was in het gebruik van zorgtechnologie. Op korte termijn waren er al best mooie resultaten. Eén organisatie had namelijk in een jaar tijd een verdubbeling van het gebruik van medicijndispensers en dat was niet van 1 naar 2, maar van 50 naar 100. Kijk, dat zijn veelbelovende resultaten.

Gedeelde passie

Een tip voor studenten van de opleiding Management in de Zorg is dat je je collega’s vanaf het begin moet betrekken bij jouw onderzoek. Ik had én een collega die mijn stukken las én een collega die mij hielp met mijn onderzoek. Zij hadden ook affiniteit met zorgtechnologie en zo vonden we elkaar dus in onze passie. Dit heeft mij heel erg geholpen bij het schrijven van mijn scriptie.

Identiteit als leidinggevende

Het mooie aan deze opleiding vind ik dat je medestudenten uit zoveel verschillende organisaties bij elkaar hebt. Dat is absoluut een meerwaarde, omdat je leert hoe een ander als leidinggevende in de zorg met bepaalde situaties omgaat en welke oplossingen hij of zij voor een situatie heeft. De reden dat ik deze opleiding ben gaan doen, is omdat ik mezelf als leidinggevende verder wilde ontwikkelen. Zowel in jaar 3 als 4 werd er gevraagd om een verantwoordingsdossier met persoonlijke leerdoelen op te stellen. Hoe dieper je dan graaft naar waar bepaald gedrag, een bepaalde houding of onzekerheid bij jezelf vandaan komt, hoe meer je over jezelf kunt leren en je kwetsbaarheid kunt tonen. Zo heb ik mijn eigen identiteit als leidinggevende en als mens langzamerhand ontwikkeld. Naar die identiteit was ik op zoek en ik ben er heel trots op dat ik dat uit deze opleiding heb gehaald. 

Meer weten?

Wil je meer lezen over de HL-Prijswinnaars van 2021 en de opleiding: