Foto Mieke - Hogeschool Leiden Prijs winnaar 2021 - Opleiding Communicatie

"Met wat omdenken ben ik aan de juiste informatie gekomen"

Mieke (23) studeerde af van de opleiding Communicatie op het onderwerp burgerparticipatie bij Rijkswaterstaat. Ze onderzocht onder meer het gebruik van nudging-technieken bij taalgebruik van de organisatie. Haar scriptie werd beloond met een 8,7.

Foto Mieke - Hogeschool Leiden Prijs winnaar 2021 - Opleiding Communicatie

Tijdens mijn opleiding merkte ik al dat ik de schrijfvakken het leukste vond. Dat ik de hele dag alleen maar met taal bezig kon zijn, vond ik heerlijk. Daarom heb ik mijn afstudeeronderzoek ook gericht op een onderwerp dat veel met taal te maken heeft. Rijkswaterstaat wilde dat burgers eerder en meer zouden meedenken over bijvoorbeeld plannen rondom wegwerkzaamheden. Ik heb toen onderzocht hoe ik met nudging-technieken in webteksten burgers kon overtuigen om te participeren. Nudging is mensen een spreekwoordelijk duwtje in de goede richting geven, bijvoorbeeld door een tekst begrijpelijker of persoonlijker te maken.

Het was voor Rijkswaterstaat een echte eye-opener toen mijn resultaten lieten zien dat ze in het vervolg veel makkelijker moesten communiceren naar burgers.

Hobbels op de weg

Er waren wel wat hobbels gedurende het afstudeertraject. Mijn opleiding vroeg om concrete data, zoals de leeftijd van participerende mensen, maar Rijkswaterstaat verzamelde die helemaal niet. Daarnaast was de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) lastig om mee om te gaan. Ik wilde burgers interviewen, want dat zou logisch zijn, maar dat kon niet. Ik had flink wat omdenken nodig om aan de juiste informatie te komen.

Resultaat

Uit mijn onderzoek bleek dat burgers meer leesplezier ervaren als een tekst op B1-niveau geschreven is. Op dat niveau kan 80 procent van de Nederlanders dat taalgebruik namelijk begrijpen. Rijkswaterstaat schreef vaak op B2- en C1-niveau, dus veel burgers begrepen de teksten niet goed. Het was voor Rijkswaterstaat een eye-opener toen ze erachter kwamen dat ze veel simpeler moesten communiceren.

Het begin en het eind

Vóór Communicatie studeerde ik docent Aardrijkskunde, maar dat was uiteindelijk niks voor mij. Na een tussenjaar wilde ik graag een bredere opleiding doen, waarbij ik meer met taal bezig kon zijn. Ik wilde er alle kanten mee op kunnen. Communicatie paste precies: een brede en talige opleiding.

In mijn derde jaar liep ik stage bij een energiebedrijf. Erg commercieel. Voor mijn afstuderen wilde ik daarom ervaren hoe het was om voor een niet-commerciële organisatie te werken. Rijkswaterstaat kwam toevallig op mijn pad, een mooie non-profitorganisatie waar ik goede verhalen over had gehoord.

Maak gebruik van het format dat de docenten je geven. Leg het beoordelingsformulier ernaast wanneer je een hoofdstuk afhebt. Zo weet je precies wat je goed doet en wat niet.

Toekomstplannen

Eerst wil ik een jaar werken en daarna ga ik misschien nog een master doen. Nu werk ik bij de Belastingdienst. Toch weer een overheidsorganisatie, dat had ik eigenlijk ook niet verwacht. Bij de Belastingdienst schrijf ik een nieuwsbrief over een afdeling die werkt aan het herstellen van vertrouwen. De afgelopen tijd is de Belastingdienst vrij negatief in de media gekomen. Wij werken dan ook hard aan verbeteringen om het vertrouwen te herstellen. Hier komt mijn liefde voor taal, persoonlijke communicatie en B1-schrijven weer goed van pas. 

Iedere mogelijkheid voor feedback moet je pakken. Van docenten, collega’s of medestudenten.

Meer weten?

Wil je meer lezen over de HL Prijswinnaars van 2021 en de opleiding: