Foto Naomi en Kim - Hogeschool Leiden Prijs winnaars 2020 - Sociaal Pedagogische Hulpverlening

"De praktijk en theorieën onderbouwde elkaar, maar het sprak elkaar ook tegen"

Naomi en Kim onderzochten de werktevredenheid bij social therapeuten bij Curium. Een organisatie voor kinderen en jeugd met psychiatrische problemen. Door o.a. gebruik te maken van twee modellen, sprong hun scriptie eruit. Lees hun verhaal.

Foto Naomi en Kim - Hogeschool Leiden Prijs winnaars 2020 - Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Naomi: social therapeuten bij Curium zijn eigenlijk een soort groepsmedewerkers. Je hebt als medewerker rond de acht kinderen die je therapieën geeft. Wij hebben onderzocht of de social therapeuten plezier op hun werk kunnen hebben en wat er dan voor zorgt dat ze dat hebben. 

Kim: wij hebben voor ons onderzoek twee methodieken toegepast. Die van Maslow en van Herzberg.  Eigenlijk hebben wij die twee samengevoegd en vanuit dat standpunt respondenten geïnterviewd. We hebben de methodes dus heel erg ons eigen gemaakt. 

Kim: vanaf het begin ging de samenwerking heel soepel. Wij stonden op één lijn met Curium en dat was heel fijn. Wat wij bedachten en deden vonden zij goed. De samenwerking onderling, met de docenten en de organisatie was heel positief.

Kim

Naomi: De praktijk sluit heel erg aan op die theorieën. Het onderbouwde elkaar, maar het sprak elkaar ook tegen. Er kwamen heel veel leuke nieuwe inzichten uit. Maslow zegt bijvoorbeeld dat je bepaalde behoeftes hebt en die in een bepaalde volgorde volgt. Je moet volgens Maslow bijvoorbeeld goed eten en slapen, voordat je kan werken aan zelfontwikkeling. In theorie klopt dat, want je kan niet werken aan jezelf als je heel moe bent. Maar eigenlijk kwamen wij erachter dat dat in de praktijk helemaal niet mogelijk is. Een werkgever verwacht van je dat je goed geslapen hebt én een cursus volgt én goed contact hebt met je collega’s et cetera. Omdat wat hij zegt in de praktijk dus niet lukt, hebben wij tips gegeven over hoe een werknemer hier aan kan werken.

Kim: wij merkten dat je meerdere behoeftes tegelijk kan ervaren en dat dat ook van je verwacht wordt op de werkvloer. Onze resultaten zijn geordend en duidelijk. We hebben de resultaten zo ver uitgewerkt dat je er niet omheen kan. Juist omdat wij Maslow een beetje tegenspreken, moesten we alles extra goed onderbouwen.

Meer weten?

Wil je meer lezen over de HL-Prijswinnaars van 2020 en de opleiding: