Foto Naomi - Hogeschool Leiden Prijs winnaar 2020 - Lerarenopleiding Omgangskunde

"Mijn beroepsproduct om uitval te voorkomen wordt nu gebruikt in de praktijk"

Naomi heeft onderzoek gedaan naar de uitval van studenten binnen de Entree Kappersopleiding. Ben je benieuwd naar hoe zij het schrijven van haar scriptie heeft ervaren? Lees haar verhaal.

Ik ben nu sinds drie jaar werkzaam op het ROC van Amsterdam College Zuid waar ik werk op de opleiding Haarverzorging. Het viel mij heel erg op dat vooral de uitval binnen de Entree Kappersopleiding echt heel erg groot was. Dit kwam of doordat studenten werden weggestuurd vanuit hun stage om verschillende redenen, of omdat studenten zelf vonden dat ze niets mochten en het niet naar hun zin hadden waardoor ze zelf weggingen. Ik ben toen bij collega’s nagegaan of de uitval bij hun ook zo hoog was. Die uitval viel bij de kapsalons zelf ook op; ze hielden studenten niet binnen. Toen dacht ik: daar moet verandering in komen.

Naomi

Het was lastig voor studenten om aan een stage te komen, maar vooral om een stage te behouden. Ze vielen halverwege de periode uit.

Naomi

Het schrijven van mijn scriptie was wel met ups en downs. Ik had twee hele fijne docenten die mij vanuit de hogeschool begeleidden en ook nog mijn begeleider vanuit het ROC. We moesten ook een beroepsproduct maken naar aanleiding van onze scriptie. Die wordt nu ook gebruikt in de praktijk. Toevallig heb ik vorige week een enquête afgenomen bij de eerstejaarsstudenten waarmee duidelijk werd hoe het hun beviel om een stage te zoeken en stage te lopen. Dankzij het beroepsproduct dat ik heb gemaakt, kwam naar voren dat de studenten het als prettig hadden ervaren. Ze waren heel positief.

Naomi

Ik denk ook wel dat het een succes is geworden door die mensen die mij hebben geholpen. Als ik hun niet had gehad, had ik niet geweten wat er hier voor miste in de praktijk.

Naomi

Meer weten?

Wil je meer lezen over de HL-Prijswinnaars van 2020 en de opleiding: