Foto Laura - Hogeschool Leiden Prijs winnaar 2020 - Opleiding Human Resource Management

"Inclusie in de klas is driepotig waarin hogeschool, docent en student een rol spelen"

Laura studeerde af bij Hogeschool Leiden. Zij onderzocht inclusie in de klas bij onder andere haar eigen opleiding HRM. Haar resultaten waren redelijk positief, al ziet Laura kansen voor verbetering. Lees haar verhaal.

Foto Laura - Hogeschool Leiden Prijs winnaar 2020 - Opleiding Human Resource Management

Ik ben afgestudeerd bij Hogeschool Leiden. Ik heb een onderzoek gedaan voor het lectoraat Diversiteit en Inclusie. Hierbij heb ik het gevoel van inclusie van studenten in de klas van de opleidingen HRM en HBO-Rechten onderzocht en gekeken naar hoe docenten hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Dat was heel erg interessant.

Inclusie in de klas is driepotig. Je hebt een hogeschool-deel, een docent-deel en een student-deel. Het hogeschool-deel is belangrijk, omdat je als organisatie niet alleen maar iets kan zeggen, maar er dan ook iets aan moet doen.

Laura

Mijn belangrijkste bevinding was dat de meeste studenten de klas als redelijk inclusief ervaarden. Dat antwoord was eigenlijk heel positief. Het laat zien dat het al best wel goed gaat. Maar ik denk wel dat er heel veel mogelijkheden zijn om het nog beter en nog sterker te maken. Het beleid van de hogeschool op dit gebied zal ook echt doorgevoerd moeten worden door docenten binnen alle opleidingen. Als wij in 2022 een inclusieve leeromgeving willen zijn, moet je er ook iets aan koppelen zodat we kunnen zien waar we staan en om het prioriteit te kunnen geven. Het beleid moet dus bijvoorbeeld wat meer toepasbaar worden gemaakt voor de opleidingen. Maak het wat kleiner, maak er doelen bij en laat het niet te los, zodat het ook echt gebeurt. Dit vormde het eerste deel van mijn advies.

Een scriptie schrijven is naar: je ziet daar tegenop vanaf het begin. Iedereen weet het. Maar uiteindelijk maakt het niet uit wat voor een tegenslagen je hebt gekregen, je vindt altijd wel een mogelijkheid om toch tot een goed eindresultaat te komen. Dat was voor mij het belangrijkste wat ik van mijn scriptie heb geleerd: de inhoud zelf niet per se, maar het proces eromheen.

Laura

Ik denk dat de opleiding mijn onderzoek heel diepgaand vond. Ik heb heel veel mensen gesproken. Ik heb enquêtes uitgezet en zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan. Ook het theoretische gedeelte was heel sterk en uitgebreid. Wat is inclusie? Wat is het verschil tussen inclusie en diversiteit? Hoe verhouden deze twee begrippen zich tot elkaar? Waarom is het een onderzoek over inclusie en niet over diversiteit? Dat heb ik heel sterk uitgelegd in mijn scriptie. 

Meer weten?

Wil je meer lezen over de HL-Prijswinnaars van 2020 en de opleiding: