Foto Melvin - Hogeschool Leiden Prijs winnaar 2020 - opleiding Chemie

"Je moet nieuwsgierig blijven want chemie blijft altijd vernieuwen"

Melvin heeft onderzoek gedaan naar een makkelijkere manier om lage concentraties zenuwgas VX te detecteren. Benieuwd naar de resultaten van zijn onderzoek en naar hoe hij het schrijven van zijn scriptie heeft ervaren? Lees zijn verhaal.

Foto Melvin - Hogeschool Leiden Prijs winnaar 2020 - opleiding Chemie

Vanuit TNO kwam de vraag voor een makkelijk te gebruiken detectie set waarmee je het zenuwgas VX kunt aantonen. Er is door TNO al eerder onderzoek gedaan naar een detectie methode van VX door het gebruik van een metal organic framework (MOF). Een MOF is een poreus materiaal dat is opgebouwd uit metaalclusters en organische verbindingen die samen een drie dimensionaal netwerk vormen. Deze MOFs worden voor een verscheidenheid van toepassingen gebruikt zoals het afvangen van gassen en de katalyse van reacties. 

De MOF uit eerder onderzoek breekt het zenuwgas VX af en het degradatieproduct dat hierbij vrijkomt geeft een gele kleuringsreactie. Het nadeel van deze oude MOF was dat deze al geel was van zichzelf en de kleur die vrijkomt bij de degradatie van het zenuwgas VX ook geel is. Hierdoor was er een extra filtratiestap nodig om de gele MOF te scheiden van de kleuringsreactie om dus vast te kunnen stellen of het zenuwgas VX aanwezig was. Om deze reden ben ik aan de slag gegaan met een witte MOF.

Chemie zal altijd blijven vernieuwen. Je moet nieuwsgierig blijven. Er zijn altijd weer nieuwe inzichten en daarom moet je altijd bij de tijd blijven. Dat vind ik heel leuk aan dit vak.

Melvin

Met deze nieuwe witte MOF is de gele kleuringsreactie goed zichtbaar met het blote oog, zonder dat er een extra filtratiestap nodig was. Deze nieuwe MOF bleek gevoeliger in de detectie en sneller in de afbraak van VX dan de vorige MOF. Dit betekent dat met de nieuwe MOF, in tegenstelling tot de vorige, kleinere hoeveelheden zenuwgas VX nog steeds goed zichtbaar zijn. Omdat er geen extra filtratiestap nodig is biedt dit mogelijkheden voor andere toepassing, zoals het verwerken van deze MOF in textiel. Dit maakt het mogelijk om met een doekje een potentieel besmette plek makkelijk te controleren. Wanneer het textiel verkleurt van wit naar geel, betekent dit dat er VX aanwezig is. 

Het schrijven van mijn scriptie was wel even wennen, omdat het een hele andere manier van schrijven is. Je moest er een leuk verhaal van maken en dat ben je niet altijd gewend als je een chemische achtergrond hebt. Daarnaast was het ook nog eens een onderwerp waar de docenten ook niet helemaal bekend mee waren. Daarom was het belangrijk dat ik een duidelijke uitleg gaf van de technieken waar ik mee te maken had.

Ik heb de lezer aan de hand meegenomen in alle stappen die ik doorlopen heb in dit onderzoek. Daar heb ik een duidelijk en leesbaar verhaal van gemaakt. Ik geloof dat daar het succes van mijn scriptie ligt.

Melvin

Meer weten?

Wil je meer lezen over de HL -Prijswinnaars van 2020 en de opleiding: