Jessica Jansen | alumnus opleiding Chemie

"Meedenken typeert de hogeschool"

Jessica Jansen studeerde begin 2018 af aan de opleiding Chemie. Zij koos de specialisatierichting Analytische Chemie. Inmiddels is Jessica onderzoeksingenieur bij TNO.

Jessica Jansen | alumnus opleiding Chemie

"In eerste instantie had ik me aangemeld voor de opleiding Biologie- en Medisch Laboratoriumonderzoek (B&M), waarna ik 6 maanden later toch voor Chemie koos. Gedurende de eerste periode van het propedeusejaar werd een breed aftastprogramma aangeboden waarin beide studies aan bod kwamen. Ik heb dat eerste brede half jaar als zeer waardevol ervaren omdat me toen duidelijker werd wat de raakvlakken tussen beide studies waren, maar ook waarin het toekomstperspectief verschilt. Achteraf gezien verbaast het me niet dat ik switchte naar Chemie. Scheikunde lag me als examenvak namelijk ook al heel erg goed."

Persoonlijk

"De keuze voor Hogeschool Leiden lag minder voor de hand. Ik ben in Schiedam opgegroeid dus de meest logische keuze zou de Hogeschool Rotterdam geweest zijn. Maar na een bezoek aan verschillende open dagen, sprak het kleinschalige, gemoedelijke en persoonlijke contact met de docenten me in Leiden heel erg aan."

"Het persoonlijke waar de hogeschool mee geassocieerd wordt, dat klopt in mijn geval zeker."

"Het meedenken is wat de hogeschool voor mij echt typeert. Vanaf dag 1 tot en met mijn afstuderen kon ik bij al mijn docenten terecht als ik vastliep. Met mijn mentor die me tijdens mijn hele studieloopbaan heeft begeleid had ik helemaal korte lijntjes. Wat een wereldvent! Altijd goed bereikbaar en gewoon goed advies afgestemd op mijn vaardigheden, mijn situatie en mijn gezondheid. Het persoonlijke waar de hogeschool mee geassocieerd wordt, dat klopt in mijn geval zeker!"

Van studie naar praktijk

"Inmiddels ben ik al weer 2 jaar aan het werk. In eerste instantie in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, maar toen er een vacature vrij kwam op mijn afstudeeradres (TNO) maakte ik vrij snel de overstap. Ik werk hier voornamelijk aan het ontwikkelen van methoden voor dampenonderzoek. Denk bijvoorbeeld aan dampen van explosieven en vuurwerk. Ook zijn wij gecertificeerd om explosive trace-detectoren te certificeren. Bedrijven die een detector ontwikkeld hebben kunnen bij ons terecht voor een certificatietest voor hun detectoren. Denk hierbij aan detectoren die gebruikt worden om handbagage te checken op vliegvelden."

Jessica Jansen | alumnus opleiding Chemie

"Ik vind overall dat ik tijdens mijn studie de juiste tools heb gekregen om in de praktijk goed te kunnen werken. Ik merkte dat in het begin vooral tijdens mijn bezoeken aan de conferenties waar ik de opgedane theoretische kennis direct in perspectief kon plaatsen. Jammer vind ik wel dat ik tijdens mijn opleiding niet meer heb kunnen oefenen met het presenteren in het Engels. Wat dat betreft ben ik bij TNO wel in het diepe gegooid."

Learning on the job

"Het mooie van een grote organisatie als TNO is dat ik voldoende kansen krijg om mijzelf te blijven ontwikkelen. Je moet die kansen overigens wel zelf creëren. Zeker binnen TNO zijn veel oudere collega’s met meer werkervaring en zijn de weinige jongere collega’s vooral WO-geschoold. Kijkende naar mijn collega’s had ik achteraf gezien direct een master moeten vastplakken aan mijn hbo-opleiding. Nu is het meer learning on the job. Gelukkig is TNO een grote organisatie waar veel mogelijkheden worden geboden om jezelf verder te ontplooien. Daar prijs ik mijzelf gelukkig mee.

Niet al mijn medestudenten hebben die kansen en vervallen vrij snel in routinematige werkzaamheden die toch aan het lab kleven. Daar had de opleiding beter op kunnen anticiperen door bijvoorbeeld in het derde jaar meer informatie te geven over aansluitende masters of verbredende minoren. Niet voor alle chemici is het lab helemaal 'hun ding'."

"Bij TNO krijg ik veel mogelijkheden om mezelf verder te ontplooien."

"Waar ik in de praktijk ook tegenaanloop is het ontbreken van kennis rondom data-analyse. Ik begeleid nu een afstudeerder Forensisch Onderzoek van de UvA, en merk dat ik niet over deze kennis beschik. Een beknopte inleiding met wat basisbegrippen, laten we het 'data analyse for dummies' noemen, had al van meerwaarde kunnen zijn. Of ik voor deze kennis terug zou komen naar de hogeschool? Ik wist eerlijk gezegd niet dat er op nascholingsniveau het een en ander te halen is bij de hogeschool. Voorlopig eerst maar eens kijken hoe ver ik op eigen kracht binnen TNO kom."

Personalia

Naam: Jessica Jansen
Opleiding: Chemie (2018) - specialisatierichting Analytische Chemie
Werk: Onderzoeksingenieur bij TNO

Bekijk het overzicht Alumnus in de schijnwerper