Berry Kriesels | alumnus opleiding Bio-informatica

"Wees flexibel in je ambities"

Na het voltooien van zijn studie Bio-informatica (2010) richtte Berry Kriesels Omnigen op. Omnigen buigt zich over medische, genetische én biologische vraagstukken en zet kennis en onderzoek in voor een positieve impact op de maatschappij.

Berry Kriesels | alumnus opleiding Bio-informatica

"Mijn (school)carrière is wat anders gelopen dan gemiddeld. Op mijn vijftiende ben ik met een vmbo-diploma op zak gaan werken. Met de jaren ging ik steeds vaker freelance programmeren voor apotheken en farmaceuten. Het bruggetje van IT naar farmacie vond ik interessant. Toen ik 19 was, werd mijn oudste zoon geboren. Ik besefte dat ik wilde dat hij meer zou doen dan alleen een vmbo-opleiding, maar dat is natuurlijk hypocriet als je dat zelf ook niet hebt gedaan. Een contact uit mijn netwerk wees mij op een nieuwe opleiding bij Hogeschool Leiden, Bio-informatica. Dat leek me wel wat! Het sloot mooi aan bij het werk dat ik deed en mijn interesses. Ik deed zodra ik 21 werd een 21+ toets voor het hbo en werd toegelaten."

Kleinschalig betekent persoonlijk

"Wat ik erg prettig vond aan de hogeschool en de opleiding was dat het kleinschalig was. Zo werd er bijvoorbeeld rekening gehouden met de persoonlijke situaties van studenten. Die persoonlijke aanpak betekende dat ik kon studeren met kinderen. Er was altijd dialoog mogelijk, en ook vragen stellen over de lesstof was erg laagdrempelig. Ik kon gemakkelijk op een docent afstappen. Als student heb je natuurlijk allemaal een studentnummer, maar ik heb me nooit een nummer gevoeld. Inmiddels werk ik trouwens regelmatig samen met de hogeschool door de inzet van stagiairs en weet ik dat de hogeschool nu een stuk groter is, maar ik bemerk nog steeds dezelfde persoonlijke aanpak."

"Ik ben altijd al maatschappelijk betrokken geweest en na de start van mijn eigen bedrijf werd dat alleen maar meer."

"Tijdens mijn studie zat ik in de studentenraad. Daarnaast had ik uiteindelijk meer studentenpunten dan ik nodig had om mijn diploma te halen. Ik vond het altijd al belangrijk om betrokken te zijn bij mijn omgeving, in dit geval de hogeschool. Die maatschappelijke betrokkenheid zat er dus toen al in, en naarmate ik verder ging studeren en uiteindelijk mijn eigen bedrijf oprichtte, werd dat steeds meer! Kortom, ik draag nog steeds graag mijn steentje bij."

Biologie met een randje informatica

"Al tijdens mijn studietijd op de hogeschool wist ik dat ik wilde ondernemen. De reden voor mij was dat ik had bedacht op die manier echt een positieve impact te kunnen hebben op de maatschappij. In de IT kun je goed geld verdienen, maar dat was me niet zoveel waard. Ik wilde iets betekenen voor de wereld en bedacht: als ik flink omzet maak, creëer ik de ruimte om zelf de kaders te scheppen om op grote schaal iets goeds te doen. Dat is voor mij nog steeds de grootste motivatie om te ondernemen."

Links: Berry Kriesels | alumnus opleiding Bio-informatica. Rechts: kantoorgebouw Omnigen (foto door Vincent van Dordrecht)

"Na de bachelor ben ik een master Bio-informatica in Wageningen gaan doen en in 2012 richtte ik Omnigen op samen met twee studiegenoten. In eerste instantie was het een vennootschap onder firma en fungeerde het als een adviesbureau richting het NOC*NSF. Het Olympisch comité wilde meer info over het toepassen van genetica in de topsport, maar bijvoorbeeld ook gen-doping, kortom DNA-diagnostiek voor de topsport. Mijn compagnons wilden eind 2014 een andere richting uit en toen ben ik in mijn eentje verder gegaan met Omnigen als B.V.

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met 18 medewerkers en stagiairs dat zich buigt over medische, genetische en biologische vraagstukken. We bieden bijvoorbeeld direct-to-consumer DNA testing, maar zijn ook samen met Google cloudspecialist op het gebied van 'life sciences'. Kortom, wij doen van alles in de biologie, met een randje informatica."

Klinische diagnostiekontwikkeling

"We hebben onderzoek gedaan naar alvleesklierkanker en waarom FOLFIRINOX-chemotherapie bij de ene patiënt wel aanslaat en bij de ander niet. Het is een beetje de kanonskogel van de chemotherapie, je wordt er hondsberoerd van, maar 45,3% van de patiënten heeft er helemaal geen baat bij. Je wilt dus graag van tevoren weten of een behandeling zin heeft of niet, zodat je leed kunt besparen en naar alternatieven kunt zoeken. Inmiddels weten we inderdaad met redelijke zekerheid of een patiënt wel of niet zal reageren op FOLFIRINOX en hebben we financiering ontvangen van de Rijksoverheid om deze kennis te vermarkten."

"Bij Omnigen doen we van alles in de biologie, met een randje informatica."

"Een ander project dat wij nu aan het voorbereiden zijn waar we erg trots op zijn, heeft te maken met nierperfusie. Vroeger werd een donornier op ijs gezet voor transport naar de ontvanger. Tegenwoordig kun je een donornier op een zogenoemd perfusieapparaat leggen, die het op de juiste temperatuur houdt, zorgt voor zuurstof, etc. Het doel van dit project is om middels artificial intelligence de parameters nog beter te krijgen om zo een nog betere acceptatie van de donornier bij de ontvanger te bewerkstelligen. Daarvoor kijken we naar alle biologische kenmerken van de donor, de nier zelf en de ontvanger. Het zijn dit soort projecten waar we echt mooie dingen mee bereiken."

Bedenk wat je wilt

"We hebben regelmatig stagiairs van Hogeschool Leiden over de vloer bij Omnigen. Super leuk vind ik dat. Als ik een advies aan studenten mee zou mogen geven, zou dat zijn: bedenk goed wat je wilt, maar probeer ook weer niet te halsstarrig vast te houden aan een idee van waar je heen gaat. Als je mij tien jaar geleden had gezegd waar ik nu zou staan, met een master op zak, een eigen bedrijf en drie kinderen, had ik je zeker niet geloofd. Sta dus open voor kansen en wees flexibel in je ambities. En stagiairs van Hogeschool Leiden zijn altijd welkom bij ons!"

Personalia

Naam: Berry Kriesels
Opleiding: Bio-informatica (2010)
Werk: Oprichter Omnigen
Nevenwerkzaamheden: Triple Helix Coordinator bij Medical Delta, Voorzitter Life Sciences & Health Consortium Rotterdam en aanjager van Life Sciences & Health ondernemerschap in de regio Rotterdam e.o.

Bekijk het overzicht Alumnus in de schijnwerper