Hogeschool Leiden

Toelichting op het jaarverslag 2014

Hogeschool Leiden heeft in het verleden gekozen voor een lening met een renteswap. De renteswap zet de variabele rente van de lening om naar een vaste rente. De hogeschool heeft bewust gekozen voor een vaste rente, zodat we op die manier aan (rente)risicobeheersing doen. We voorkomen fluctuaties.

De laatste jaren is de rente gedaald. Momenteel heeft de renteswap van de hogeschool door de huidige lage marktrente een negatieve waarde. Deze waarde wordt opgenomen in het jaarverslag. Dit betekent dat als wij nu het contract zouden willen openbreken, wij dit bedrag moeten betalen. Er is geen reden om het contract open te breken. Het betekent ook dat aan het einde van de periode, waarvoor de overeenkomst is afgesproken, deze waarde automatisch op nul eindigt. Tegen die tijd speelt de negatieve waarde dan ook geen rol meer.

In andere woorden: de rente die nu moet worden betaald aan de bank kan in theorie worden afgekocht. Er is momenteel geen verdieneffect door de renteswap vervroegd af te kopen. Het toekomstige rentevoordeel is gelijk aan de kosten, die gemaakt moeten worden om het af te kopen. Afkoop leidt ook tot een verandering van de financiële positie, omdat de afkoop uit liquide middelen of door nieuwe schuld gefinancierd moeten worden.

De algehele financiële positie van Hogeschool Leiden is goed. Dit blijkt uit een hoge solvabiliteit en uit de stand van de liquide middelen.