Studenten zijn voor vandaag klaar

Bezwaar indienen Geschillenadviescommissie (GAC)

De Geschillenadviescommissie (GAC) neemt bezwaarschriften van studenten in behandeling die het niet eens zijn met een beslissing (dan wel het ontbreken ervan) op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Je kunt bijvoorbeeld bezwaar indienen tegen beslissingen over je in- of uitschrijving en over betaling van collegegeld.

Ook andere organen van de hogeschool, zoals het College van Bestuur of de directeur Onderwijs- en Studentzaken nemen beslissingen op basis van de WHW, zoals bijvoorbeeld beslissingen over:

  • in- en uitschrijving;
  • betaling van college- of examengeld;
  • restitutie van betaald collegegeld;
  • uitkering uit het Profileringsfonds; of
  • ordemaatregelen.

Dien jouw bezwaar in per post:

Hogeschool Leiden
T.a.v. Loket Rechtsbescherming
Postbus 382
2300 AJ Leiden

Naar informatie Loket Rechtsbescherming