Studenten zijn voor vandaag klaar

Beroep indienen College van beroep voor de examens (Cobex)

Het College van beroep voor de examens (Cobex) neemt beroepschriften van studenten in behandeling die het niet eens zijn met een beslissing van de examencommissie of met een beoordeling van een examinator.

Je kan een beroep indienen tegen:

  • Een bindend studieadvies (BSA);
  • Een beoordeling of het uitblijven van een beoordeling van een examinator*;
  • Een beslissing van de examencommissie met betrekking tot de opleiding die je volgt;
  • Een beslissing van de examencommissie over de toelating tot een opleiding**.

** Bij een beslissing van de examencommissie over de toelaatbaarheid van een aspirant-student tot de opleiding kan je bijvoorbeeld denken aan een beslissing van de examencommissie over: de vraag of een individuele aspirant-student al dan niet voldoet aan de vooropleidings- en toelatingseisen van de opleiding, de vraag of een aspirant-student op basis van de resultaten van aanvullend onderzoek kan worden toegelaten tot een opleiding, de vraag of een aspirant-student op basis van een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) kan worden toegelaten tot een opleiding, het verzoek van een student die eerder een BSA heeft ontvangen om opnieuw te worden toegelaten tot de opleiding of toelating tot een masteropleiding.* Bij een beslissing van de examencommissie over zaken die spelen tijdens de opleiding kan je bijvoorbeeld denken aan een beslissing van de examencommissie over: een verzoek tot vrijstelling, een verzoek tot een extra toetsgelegenheid, de toelating tot de postpropedeutische fase van de opleiding, de toelating tot een afstudeerrichting, het met goed gevolg afgelegd hebben van het afsluitend examen of fraude en de daarbij op te leggen sanctie.

Dien jouw beroep in per post:

Hogeschool Leiden
T.a.v. Loket Rechtsbescherming
Postbus 382
2300 AJ Leiden

Naar informatie Loket Rechtsbescherming