Studenten voeren de opdrachten uit

Medezeggenschap

Medezeggenschap speelt een belangrijke rol in het besluitvormingsproces van Hogeschool Leiden. Wij hanteren een systeem van gedeelde medezeggenschap en hebben op centraal niveau drie medezeggenschapsraden. Deze hebben directe invloed op het algemene beleid, de arbeidsomstandigheden, de faciliteiten voor studenten, de structuur van de organisatie en de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. In de medezeggenschap wordt een brug geslagen tussen medewerkers en studenten en het bestuur van de hogeschool. Het personeel is vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR), de studenten zijn vertegenwoordigd in de Studentenraad (SR). Voor een aantal zaken die zowel studenten als personeel aangaan is er de Gezamenlijke Vergadering (GV). Deze bestaat uit alle leden van de OR en de SR.

Studentenraad

De Studentenraad heeft adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht op verschillende beleidszaken van de organisatie. Bekijk het reglement ( pdf, 223 KB ) om te zien welke rechten de SR heeft bij de diverse onderwerpen.

Dagelijks Bestuur

 • Voorzitter: Rona Langer (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening)
 • Vicevoorzitter: Tim Chang (Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek)
 • Secretaris: Nick van den Hoek (Lerarenopleiding Gezondheidszorg, Welzijn en Omgangskunde)

Penningmeester

 • Lisanne Baay (Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn)

Leden

 • Ryan (Soemant) Ramlal (HBO-Rechten)
 • Marielle van der Plas (Human Resource Management)
 • Felix Oostindie (Opleiding Leraar Basisonderwijs, Pabo)

 Ambtelijk secretaris

 •  Lida Flesschedrager (juni  - medio oktober 2016) 

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad heeft medezeggenschap op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Dit kan onder andere gaan over reorganisaties, arbeidsomstandigheden en het systeem van beloning en functiewaardering. Kijk voor meer informatie in het reglement ( pdf, 74 KB ) van de OR.

Voorzitter

 • Willem van Gorkum (receptionist)

Vicevoorzitter/secretaris

 • Eveline Prins (docent Recht)
 • Maurits de Vries (dienst Marketing & Communicatie)

Penningmeester

 • Arnold van der Capellen (docent Commerciële Economie)

Overige leden

 • Chris Allaart (docent Fysiotherapie)
 • Marion Corte (docente Tweedegraads Lerarenopleiding)
 • Saskia Dinh (docent Engels bij opleiding HBO-Rechten en Sociaal-Juridische Dienstverlening)
 • Remco Meisner (docent ICT)
 • Remco Loykens (docent Fysiotherapie)
 • Chantal Terstegen (programmamanager Generade)
 • Saskia Verkleij (docente Fysiotherapie)
 • Aart van Wingerden (docent Fysiotherapie)

Ambtelijk secretaris

 • Marianne Kleine

Gezamenlijke Vergadering

De Gezamenlijke Vergadering (GV) adviseert over onder andere de Onderwijs en Examenregelingen van alle opleidingen, het instellingsplan en het systeem van kwaliteitszorg. De GV bestaat uit alle leden van de SR en de OR. Bekijk het reglement ( pdf, 71 KB ) om te zien welke rechten de GV heeft bij de diverse onderwerpen.

Dagelijks Bestuur

 • Voorzitter: Saskia Dinh (docent Engels bij opleiding HBO-Rechten en Sociaal-Juridische Dienstverlening)

Overige leden vanuit de Ondernemingsraad

 • Chris Allaart (docent Fysiotherapie)
 • Arnold van der Capellen (docent Commerciële Economie)
 • Marion Corte (docente Tweedegraads Lerarenopleiding)
 • Willem van Gorkum (receptionist)
 • Remco Meisner (docent ICT)
 • Remco Loykens (docent Fysiotherapie)
 • Eveline Prins (docent HBO-Rechten)
 • Chantal Terstegen (programmamanager Generade)
 • Saskia Verkleij (docente Fysiotherapie)
 • Maurits de Vries (dienst Marketing & Communicatie)
 • Aart van Wingerden (docent Fysiotherapie)

Leden vanuit de Studentenraad

 • Rona Langer (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening)
 • Tim Chang (Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek)
 • Lisanne Baay (Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn)
 • Nick van den Hoek (Lerarenopleiding Gezondheidszorg, Welzijn en Omgangskunde)
 • Ryan (Soemant) Ramlal (HBO-Rechten)
 • Marielle van der Plas (Human Resource Management)
 • Felix Oostindie (Opleiding Leraar Basisonderwijs, Pabo)

Ambtelijk secretaris

 •  Lida Flesschedrager (juni  - medio oktober 2016)