Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Huisvesting Hogeschool Leiden

Goede huisvesting en faciliteiten zijn belangrijke voorwaarden voor aantrekkelijk en innovatief onderwijs, vernieuwend praktijkgericht onderzoek en samenwerking met het werkveld, onder meer in de vorm van innovatie en kennisvalorisatie. Studenten hebben in toenemende mate behoefte aan fysieke ontmoetingsruimtes en studiewerkplekken waar zij individueel of samen kunnen werken. Studenten stellen hogere eisen aan het onderwijs en aan de kwaliteit en beschikbaarheid van voorzieningen. Kleinschalig onderwijs en digitalisering leiden tot vernieuwing van de campus. Veranderingen in onderwijsconcepten hebben invloed op de gevraagde onderwijsruimte.

Uitbreiding campus

De ambitie van Hogeschool Leiden is dat studenten 32 uur per week studeren, waarvan een aanzienlijk deel op de hogeschool. Binnen het huidige aantal vierkante meters en met het huidige ruimtegebruik is deze ambitie lastig te realiseren en daarom breiden we de beschikbare ruimte van de hogeschool op onze campus uit. Voor al onze studenten, docenten en medewerkers is het van belang een goede leer- en werkomgeving te hebben.