Welkom op Hogeschool Leiden

Drs. J. (Joeri) van den Steenhoven 

Joeri van den Steenhoven (1971) is sinds 1 september 2019 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden.

Lid van het CvB: Joeri van den Steenhoven

Achtergrond en expertise

Joeri van den Steenhoven studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Aanvullende studies volgde hij aan Instituut Clingendael en Harvard Business School. Gedurende zijn studietijd was hij vicevoorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, en tussen 1996 en 1998 beleidsadviseur voor de Vereniging Hogescholen.  
 
In 1999 was Joeri medeoprichter en later ook voorzitter van Kennisland, een stichting die als denktank en lab voor maatschappelijke vernieuwing werkte aan het versterken van Nederland als kenniseconomie en kennissamenleving. 
 
Vanaf 2011 werkte Joeri vooral in het buitenland. Hij was in het Verenigd Koninkrijk interim-directeur voor The Young Foundation, een organisatie die zich bezighoudt met sociale innovatie. Van 2013 tot en met 2017 werkte Joeri in Toronto als Vicepresident Systems Innovation van MaRS Discovery District, de grootste innovation hub in Noord-Amerika.  
 
Terug in Nederland werd hij kwartiermaker voor het Leiden BioScience Park en ontwierp daarvoor een nieuwe strategie om het park de komende jaren om te vormen tot een innovatiedistrict. Dat vormde de opmaat naar zijn functie als lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden. Op de hogeschool is Joeri nu onder meer verantwoordelijk voor onderzoek, studentzaken, externe regionale betrekkingen, IVT, Marketing & Communicatie en HR. 
 
Joeri van den Steenhoven woont met zijn twee kinderen in Amsterdam.

'Hogeschool Leiden heeft ontzettend veel te bieden, zowel op het gebied van onderwijs als van onderzoek. Maar dat mag wel beter bekend en verbonden raken met de buitenwereld. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan.’

Joeri

Relevante nevenfuncties

  • Voorzitter Leiden Kennisstad
  • Lid Raad van Toezicht PLNT, Leiden Centre for Innovation and Entrepreneurship
  • Lid Raad van Toezicht Leiden European City of Science 2022
  • Lid Stuurgroep Economie071
  • Lid Adviescollege Open Science
  • Lid Bestuurscommissie Mens & Organisatie Vereniging Hogescholen
  • Critical friend en adviseur Nationaal Groeifonds