Hogeschool Leiden

Voorbereiden? We zoeken het liever zelf uit!

Een kwalitatief onderzoek naar de motieven van (aanstaande) ouders om wel of niet deel te nemen aan het ouderschapsprogramma OuderTeam.nu.

Door: Ester Doorlag
Opleiding: Toegepaste Psychologie (Fontys Eindhoven)
Maand en jaartal: juni 2017
Project/thema OuderTeam.nu

Wat zijn motieven van ouders om mee te doen?

Het doel van het onderzoek was erachter te komen wat een rol speelt bij de motivatie van (aanstaande) ouders die tussen de 20e en de 30e week van de zwangerschap zijn, om wel of niet deel te nemen aan het programma van OuderTeam.nu. Met de resultaten van haar onderzoek heeft Ester advies uitgebracht aan OuderTeam.nu over hoe zij ouders beter bereid kunnen krijgen voor deelname tot het programma.

Praktijkonderzoek

Voor haar onderzoek heeft Ester gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij zij semigestructureerde interviews heeft afgenomen bij elf respondenten. Vier respondenten waren deelnemers van het programma van OuderTeam.nu en zeven deelnemers kenden het programma nog niet voor afname van het interview. De respondenten (of hun partners) waren op het moment van het interview tussen de 16 en 34 weken zwanger.

Factoren die van invloed zijn op de keuze

Uit de resultaten van het onderzoek van Ester komt naar voren dat diverse factoren een rol spelen in de motivatie van (aanstaande) ouders. Zo blijkt dat tijd, de mening van de partner en het samen kunnen volgen van het programma van invloed zijn op hun keuze. Deze factoren blijken echter alleen een rol te spelen wanneer ouders twijfelen en er weinig sprake is van intrinsieke motivatie tot deelname.

De verwachtingen over wat de opbrengsten van het programma voor hen zullen zijn, blijken een belangrijke rol te spelen in hun motivatie om wel of niet deel te nemen. Wanneer aanstaande ouders denken dat het ouderschapsprogramma van OuderTeam.nu hen iets op levert, neemt hun motivatie toe.

Ouders willen zelf ontdekken

Uit de resultaten komt verder naar voren dat aanstaande ouders opvallend weinig gemotiveerd waren om deel te nemen aan een ouderschapsprogramma. Ouders waren in deze fase van hun zwangerschap niet bezig met het voorbereiden op het ouderschap. De aanstaande ouders gaven aan de behoefte hebben om dit zelf te ontdekken, in de periode na de geboorte van het kind.

Ester is er achter gekomen dat de onderwerpen “ouderschap” en “opvoeding” erg gevoelig liggen bij aanstaande ouders. Zelfs al tijdens de zwangerschap willen stellen absoluut niet dat iemand zich bemoeit met hun aanpak met betrekking tot de opvoeding.

Aanbevelingen

Op basis van deze bevindingen heeft Ester een viertal aanbevelingen gedaan, die bij kunnen dragen aan het bereid krijgen van (aanstaande) ouders om deel te nemen.

  1. Het is belangrijk om te kijken naar de formulering van de teksten waarin informatie gegeven wordt over OuderTeam.nu. Het is van belang dat hierin de opbrengsten van het programma goed naar voren komen.
  2. Ook is het belangrijk om de teksten aantrekkelijker te maken voor mannen. Dit kan bijvoorbeeld door duidelijk te maken dat praktische informatie in het programma aan bod komt, waaraan mannen behoefte blijken te hebben (blijkt uit het onderzoek).
  3. Er kan ingespeeld worden op de bekendheid van het programma, door in gesprek te gaan met de overkoepelende verloskundige praktijken en hen in te lichten over OuderTeam.nu, zodat zij kunnen ondersteunen bij het inlichten van (aanstaande) ouders over het programma.
  4. Het is van belang dat OuderTeam.nu werkt aan haar imago. Het is namelijk belangrijk om duidelijk te maken dat het programma geen belerend karakter heeft.

Het onderzoek van Ester heeft waardevolle informatie opgeleverd voor het project, met praktische en concrete aanbevelingen waar we direct mee aan de slag zijn gegaan bij OuderTeam.

Ga terug naar het overzicht van de scripties