Hogeschool Leiden

Onderzoek voor Stichting Opvoeden.nl

Onderzoek naar Marokkaanse ouders en online opvoedinformatie.

Door: Ravenna van der Weijden
Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
Maand en jaartal: juni 2017
Project/thema Behoefte online opvoedinformatie Marokkaanse ouders

"Kijk online, je weet hoe dat gaat nu. Ja, veel ouders en kinderen worden geïnformeerd via het internet."

Marokkaanse moeder

Onderzoeksvraag

Welke behoeften aan online opvoedinformatie hebben islamitische ouders in Nederland en op welke manier kan Stichting Opvoeden.nl aansluiten bij deze behoeften en de website www.opvoeden.nl aantrekkelijk maken voor deze ouders?

Deze onderzoeksvraag stond centraal in het onderzoek van Ravenna.

Opdrachtgever

Stichting Opvoeden.nl biedt via de website www.opvoeden.nl betrouwbare, gevalideerde informatie over opvoeden, ouderschap en gezondheid aan ouders, jongeren en kinderen. De website is bedoeld voor álle ouders, daarom wil de stichting inzicht in de wensen en behoeften van diverse ouders.

Opdrachtgever Stichting Opvoeden.nl heeft aangegeven graag verdiepende informatie te krijgen over de wensen en behoeften van moslimouders ten aanzien van digitale opvoedinformatie, omdat zij daar in verhouding nog weinig over weet.

Met de informatie uit het onderzoek van Ravenna wil de stichting nog beter aansluiten bij de wensen en behoeften van deze ouders. Het onderzoek heeft zich uiteindelijk gericht op een specifieke groep islamitische ouders, namelijk ouders van Marokkaanse afkomst.

Literatuuronderzoek

Uit literatuurstudie blijkt dat Marokkaanse ouders te maken hebben met verschillende opvoedvragen, deels gelijk aan die van niet-islamitische ouders. Hierbij gaat het om thema´s als gezondheid en ontwikkeling van kinderen, en ook de onderwerpen 'omgaan met gezag' en 'straffen en belonen' leveren opvoedvragen op. De puberteit lijkt voor de ouders met name een lastige periode. Daarnaast spelen bij moslimouders belangrijke vragen die te maken hebben met 'islamitisch opvoeden in Nederland'. Marokkaanse ouders zouden ook graag meer met hun kinderen willen praten, maar lijken niet altijd te weten hoe zij dit moeten aanpakken.

Volgens de literatuur is er bij moslimouders grote behoefte aan opvoedinformatie, ook via mediakanalen. De ouders doen echter niet zo snel een beroep op reguliere opvoedondersteuning, blijkt uit de literatuur, omdat dit niet zou aansluiten bij het geloof, of vanwege taal- en cultuurverschillen en het gebrek aan allochtone hulpverleners.

Praktijkonderzoek

Ravenna heeft interviews afgenomen met tien ouders (vijf moeders en vijf vaders) met een Marokkaanse achtergrond. De meeste van hen hadden kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar, twee ouders had wat oudere kinderen.

Resultaten

Alle respondenten gaven aan opvoedvragen te ervaren in de opvoeding. Deze opvoedvragen gaan over ‘gewone’ dingen als 'wat te doen als je kind huilt' en 'hoe moet ik belonen en straffen'. Maar de ouders hebben ook specifieke opvoedvragen die te maken hebben met opgroeien als moslim in Nederland. Dit zijn vragen als 'hoe om te gaan met discriminatie', 'hoe kun je de islamitische en Nederlandse cultuur combineren' en 'welke keuzes maak je'.

Ouders vragen zich af wat zij wel of niet aan hun kinderen willen overbrengen, en hoe zij dat moeten doen. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om vragen over het wel of niet vieren van niet-islamitische feestdagen, zoals een kerstdiner op school of Valentijnsdag:

"Mijn kind kwam met Valentijnsdag en vroeg: ‘papa heb je geen cadeautje gekocht voor mama’? Maar dat is niet islamitisch. Ik zeg niet dat mag niet. Ik zeg nee wij zijn moslim en wij vieren dat niet. Maar papa en mama houden zoveel van elkaar en we geven elkaar soms gewoon een cadeautje. Hij zit echt in een leerproces om er achter te komen, wat is islamitisch en wat is niet islamitisch."

Marokkaanse vader

In tegenstelling tot wat uit de literatuur naar voren kwam, vinden de ouders die Ravenna sprak het niet lastig om met hun kinderen over allerlei onderwerpen te spreken. De respondenten geven wel aan behoefte te hebben aan online opvoedinformatie die toegespitst is op de vragen die zij hebben rond ´islamitisch opvoeden in Nederland´. De respondenten willen tips en informatie over hoe zij verschillende perspectieven het beste kunnen combineren.

Daarbij vinden zij het belangrijk dat ze positief betrokken worden. Voor hen is het fijn als discriminatie bespreekbaar wordt gemaakt op de website. De respondenten vinden het wenselijk dat er variatie is in tekst, filmpjes en casussen. Zo is er voor ieder wat interessants en is de informatie op de website niet zo zakelijk, maar goed toegankelijk. De structuur van de website is verder goed en overzichtelijk.

Aanbevelingen

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn er verschillende aanbevelingen geformuleerd voor Stichting Opvoeden.nl. Hieronder worden enkele daarvan kort uitgelicht:

 1. Informatie toevoegen over (omgaan met) discriminatie:
  Voor Marokkaanse ouders blijkt discriminatie een belangrijk onderwerp in de opvoeding van hun kinderen
 2. Informatie toevoegen over islamitisch opvoeden (in Nederland):
  Ouders hebben vragen over hoe zijn islamitische normen en waarden over kunnen brengen in een niet-islamitische omgeving, welke keuzes ze daarin kunnen maken en hoe zij hun kind hierover informeren
 3. Informatie toevoegen over het combineren van tradities:
  Ouders willen graag voorbeelden, tips en informatie over hoe je Marokkaanse gewoonten en gebruiken combineert met Nederlandse tradities. Wat neem je over, wat laat je weg? Het gaat hierbij ook om concrete zaken als het vieren van feestdagen.
 4. Vindbaarheid van onderwerpen vergroten:
  Het thema ´discriminatie´ blijkt bijvoorbeeld behandeld te worden op de website, maar dit is alleen met de zoekknop vindbaar, niet met een kopje in de zoekbalk.

Ga terug naar het scriptieoverzicht