Hogeschool Leiden

Gezinswelzijn in coronatijd.

In dit onderzoek stond het welzijn van ouders met jonge kinderen in coronatijd centraal. Onderzocht is wat de ervaringen waren van ouders tijdens de coronacrisis, zowel op individueel niveau, als binnen het gezin.

Door: Sylvan Eley
Opleiding: Sociaal Werk 
Maand en jaartal: juni 2022
Project/thema:

Gezinswelzijn in coronatijd

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is te achterhalen hoe het welzijn van gezinnen met kinderen in de kleuterleeftijd is beïnvloed door de coronacrisis en wat de gevolgen waren voor de algehele gezinssituatie. Hoe zijn ouders omgegaan met deze lastige situatie? Wat heeft hen geholpen en wat heeft hen tegengewerkt? Hebben (sommige) mensen deze periode ook als positief ervaren; wat heeft hen geholpen om de situatie aan te kunnen? Het doel is te ontdekken waarmee ouders in crisissituaties geholpen kunnen worden.

Hoofdvraag

Wat is de invloed van de coronapandemie op het welzijn van ouders met kinderen rond de 5 jaar in Nederland?

 

Methode

Er is kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Er zijn met tien ouders (een stel, vier vaders en zes moeders) met kinderen van rond de 5 jaar diepte-interviews gehouden van ongeveer 1 uur ieder. De interviews zijn afgenomen in de periode juni 2021 tot augustus 2021, toen de eerste coronagolf ten einde was. Vanwege de corona maatregelen is dit deels online gebeurd. 

De interviews werden gestuurd door de vier buffers uit de ouderschapstheorie van Alice van der Pas: een solidaire samenleving; een goede taakverdeling; een sterke metapositie; goede ouderervaringen. Daarnaast lag de focus op de eigen kracht van de ouder, welke beïnvloed wordt door diens levensvaardigheden.

Conclusie 

Ouders deinden mee met de corona-golven en de bijbehorende maatregelen. De grootste impact die de coronapandemie heeft gehad op het welzijn van het gezin, was op het levensritme van het gezin door het thuiswerken en de schoolsluitingen. Daarmee werd het ritme verstoord en dit moest hervonden worden. Als ouders al gewend waren om goed te communiceren met elkaar (bijvoorbeeld over de taakverdeling), waren ze flexibeler en pastte ze zich gemakkelijk aan. Als er een klein sociaal netwerk was of een ongebalanceerde taakverdeling was dit moeilijker.

Verminderd sociaal contact, waarvan gevreesd werd dat het grote negatieve invloed zou hebben, had een minder grote impact op het welzijn van deze gezinnen dan verwacht. De introverte ouders vonden het prettig om niet zoveel contacten buiten de deur te hebben en een excuus om weg te blijven bij sociale gelegenheden.

Er kan geconcludeerd worden dat ouders niet alleen negatieve ervaringen hadden in coronatijd, maar zeker ook positieve. Met name tijdens de eerste lockdown zagen zij veel voordelen, zoals; de rust, het samenzijn, meer zicht op de ontwikkeling van het kind. 

In coronatijd werden de levensvaardigheden van ouders uitgedaagd. Aanbevolen wordt om in crisissituaties de levensvaardigheden van ouders te versterken. Ouders die over betere levensvaardigheden beschikken (zoals zelfmanagement en relatievaardigheden), zijn beter in staat om om te gaan met stress, de steeds veranderende regels en omstandigheden en de impact hiervan op het gezin.