Hogeschool Leiden

Waarom OuderTeam?

Onderzoek laat zien dat vlak na de geboorte van een kind de tevredenheid en kwaliteit in de partnerrelatie tijdelijk, soms blijvend afneemt. De relatie komt onder druk te staan, onder andere door onzekerheid, minder tijd voor elkaar en spanning over de taakverdeling. Natuurlijk spelen slaapgebrek en minder energie ook een rol. Deze resultaten bevestigen het belang van investeren in elkaar, juist wanneer er door de komst van een kind eigenlijk niet zoveel tijd voor de relatie overblijft.

De partnerrelatie is namelijk belangrijk voor het welzijn van ouders én kinderen. 

OuderTeam voor alle (aanstaande) ouders

Onderzoek en jarenlange ervaring met ouderschap hebben al vaak het belang onderstreept van mogelijkheden voor effectief ouderschap voordat de baby is geboren. De meeste recente programma’s die focussen op prenatale en postnatale bewustwording en educatie, zijn voor ‘risico’-stellen, families of alleenstaande moeders.

OuderTeam.nu is voor elke aanstaande ouder, onafhankelijk van leeftijd, burgerlijke staat of levensomstandigheden. 

Wat levert het programma op?

In Amerika is het programma al succesvol gebleken. Stellen die deelnamen aan het programma, kregen onder andere het gevoel beter te kunnen samenwerken en konden elkaar beter steunen in de nieuwe rol als vader of moeder. Ze vonden het fijn met elkaar te praten over wat ze van elkaar konden verwachten. Ook zagen de onderzoekers dat de kinderen baat hadden bij het programma. Het slaapgedrag verbeterde, de sociale vaardigheden waren beter ontwikkeld en ze lieten minder gedragsproblemen zien.

Een overzicht van de effecten van het programma

Samenwerking ouders
Positieve samenwerking verbetert
Negatieve communicatie vermindert
Warmte en hechtere band versterkt

Ouders
Stress vermindert
(Postnatale) depressies verminderen
Angst (moeders) vermindert
Welzijn verbetert

Omgang met kinderen
Sensitiviteit en warmte verbeteren
Gebruik van streng straffen vermindert

Kinderen
Slaapgedrag verbetert
Sociale vaardigheden verbeteren
Gedragsproblemen verminderen
Welzijn verbetert

Het programma laat dus veelbelovende resultaten zien voor zowel ouder als kind.

Waarom meedoen?

  • De gegevens van dit onderzoek leveren waardevolle informatie op over wat het met aanstaande ouders doet om een kind te krijgen en wat zij in deze eerste periode van het ouderschap nodig hebben. Hiermee kunnen professionals die werken met aanstaande ouders in de toekomst nog beter inspelen op de behoefte van aanstaande ouders en jonge gezinnen. Bovendien helpen de resultaten van dit onderzoek in het verder aanscherpen van het programma naar de behoeften van aanstaande ouders en jonge gezinnen in Nederland. 
  • Alle deelnemers van het onderzoek krijgen de uitkomsten van het onderzoek aangeboden.
  • U kunt bovendien op de hoogte gehouden worden van wat andere ouders beweegt via de nieuwsbrief van het lectoraat, met daarin informatie over bijvoorbeeld de ontwikkeling van kinderen, ouderschap en hechting.

Lees hier meer over de inhoud van het programma OuderTeam

Terug naar de homepagina OuderTeam