Hogeschool Leiden

Programma OuderTeam

Het programma OuderTeam bestaat uit een aantal groepsbijeenkomsten en digitale onderdelen. Er zijn in totaal vier groepsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn samen met andere stellen die ongeveer in dezelfde fase van hun zwangerschap zitten en worden georganiseerd door een getrainde OuderTeam professional. 

  • Tijdens de zwangerschap zijn er twee groepsbijeenkomsten, startende vanaf ongeveer 32 weken zwangerschap. Tussen deze bijeenkomsten is er een digitaal onderdeel voor de stellen om samen thuis volgen. 
  • Wanneer het kindje is geboren, zijn er weer twee groepsbijeenkomsten met daar tussenin een digitaal onderdeel voor ouders om samen thuis te volgen.

Het programma

Binnen het programma staan de 3 G’s centraal: Gevoelens, Gedachten, Gesprek. Deze 3 G’s vormen een rode draad door de lessen heen.

Een uniek element van OuderTeam.nu is de teambenadering om te leren. Aangezien elke familie en elk kind anders is, is er niet één benadering de juiste. Materialen en discussiepunten zijn zo aangepast dat ze gebruikt kunnen worden voor individuele omstandigheden en behoeften van de deelnemers.

Is het motto van het programma

"Goede zorg voor het kind, begint bij goede zorg voor de ouders".

Is het motto van het programma

De inhoud van de lessen

Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt door middel van presentaties, opdrachten, filmpjes en groepsdiscussies aandacht besteed aan de uitdagingen van het ouderschap en de samenwerking van jullie als partners met betrekking tot jullie (aanstaande) kindje. Een leuk onderdeel van deze bijeenkomsten is dat er ervaringen gedeeld kunnen worden met andere aanstaande ouders.

Stellen vullen werkbladen met oefeningen in, om zo bewustzijn te ontwikkelen over onderwerpen als het matchen van je opvoedingsstijl aan het unieke temperament van je baby, het vergroten van het gevoel van veiligheid en emotionele intelligentie bij je baby en communiceren en problemen oplossen rondom opvoedingsvragen van je kind.

Tijdens de zwangerschap
De lessen tijdens de zwangerschap richten zich op de introductie van verschillende thema’s en relatievaardigheden. Er komen onderwerpen aan bod als vertrouwen hebben in elkaar, hoe om te gaan met tegenslag en de drie G's. Praktische zaken worden behandeld, zoals de basisregels en -beloften in het gezin en de taakverdeling in de huidige situatie en als het kind er is. Besproken wordt hoe je kan samenwerken als partners, op zo’n manier dat het de ontwikkeling van je kind, jouw eigen welzijn en het gezamenlijk welzijn ten goede komt. 

Na de zwangerschap
Postnatale lessen zijn gericht op de nieuwe situatie, als het kindje er is. Hier komen (eerder besproken) thema's aan bod zoals veiligheid, hechting en temperament van het kind. Er wordt aandacht besteed aan emoties bij kinderen en waarden en wensen voor de baby. Behandeld wordt hoe ouders conflicten kunnen erkennen en veranderen en waarom het zo belangrijk is om tijd te nemen voor elkaar en elkaar te blijven steunen in de nieuwe ouderrol.

Hogeschool Leiden
Voorbeeld van de digitale lessen tijdens de zwangerschap

Lees meer over wat deelname inhoud

Terug naar de homepagina OuderTeam