Hogeschool Leiden

Oudergerichte kijk

Training: Oudergerichte kijk

Hoe kun je als professional effectief en constructief met ouders communiceren? Hoe kun je hun deskundigheid en input inzetten om het ouderschap te versterken?

Deze praktische training geeft deze handvatten en is geschikt voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en hulpverleners.

Ouders en professionals – hoe vinden ze elkaar?

Uit verschillende gesprekken met ouders komt naar voren dat zij vinden dat hun eigen deskundigheid onvoldoende wordt meegenomen in gesprekken met professionals. Dit maakt ouders onzeker en het zorgt ervoor dat zij niet de hulp vragen en krijgen die zij nodig hebben in hun ouderschap.
Uit onderzoek en gesprekken met professionals blijkt dat zij behoefte hebben aan handvatten om op een constructieve manier met ouders te communiceren. Om deze redenen is een training ontwikkeld die professionals helpt op een oudergerichte manier te kijken en te communiceren. 

De basis van de training

In de training staan ouderschapstheorie, communicatietechnieken, een oudergerichte houding, bewustzijn van eigen beelden en samenwerken met ouders centraal. Aan de hand van de training leren professionals ouders als ervaringsdeskundigen en als samenwerkingspartner te benaderen. Dit leidt tot krachtiger ouderschap en bevordert niet alleen het welzijn van ouders maar ook de ontwikkeling van het kind.

Verder wordt stilgestaan bij de kwetsbaarheid van ouders, hun eigen beeld over ouders en de manier waarop dit hun handelen en gesprekken met ouders beïnvloedt en hoe je in gesprek kunt gaan met ouders. Professionals worden met deze training gestimuleerd om vanuit het perspectief van de ouder hun vragen en zorgen op te pakken. Zij ‘staan naast de ouder’.

Ontwikkeling en uitvoeren van de training

Deze training zorgt ervoor dat ouders en professionals het bevorderen van de ontwikkeling van een kind zien als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Bij de ontwikkeling en uitvoering training zijn een onderzoeker van het lectoraat, een docent maatschappelijk werk en dienstverlening, ouders en professionals zelf betrokken.