Hogeschool Leiden

Onderzoek OuderTeam

Doel van het onderzoek

Samen een kind krijgen is een van de bijzonderste dingen die je meemaakt. Maar na de geboorte van jullie kind kan het even wennen zijn aan de nieuwe situatie en jullie nieuwe rol als ouder. Je kan je bijvoorbeeld onzeker voelen of er kan spanning ontstaan in jullie relatie. Om hier meer over te weten te komen is Hogeschool Leiden een onderzoek gestart.

Door dit onderzoek komen wij meer te weten over de ervaringen van ouders vóór en na de geboorte van hun kind. En over de effecten van OuderTeam: een cursus met als doel aanstaande ouders voor te bereiden op het ouderschap en hun relatie te versterken. We vergelijken (aanstaande) ouders die de cursus volgen, met (aanstaande) ouders die de cursus niet volgen. Hier vind je meer informatie over de cursus.

Onderwerpen die in dit onderzoek aan bod komen zijn o.a. de tevredenheid met de partnerrelatie, verwachtingen van het ouderschap, het welzijn van ouders en hun kind. 

Wanneer kun je meedoen?

Je kan meedoen aan dit onderzoek als je een relatie hebt en in verwachting bent van een kind (tweede of derde trimester). Dit hoeft niet jullie eerste kind te zijn. Het is belangrijk dat je ouder dan 18 jaar bent en de Nederlandse taal vaardig bent. 

We willen graag dat beide partners meedoen aan het onderzoek, maar dit is niet verplicht. 

Wat houdt deelname in?

We vergelijken (aanstaande) ouders die de cursus OuderTeam wel volgen, met (aanstaande) ouders die de cursus OuderTeam niet volgen. Er zijn daarom twee mogelijkheden. De twee mogelijkheden staan hieronder uitgelegd en schematisch weergegeven. 

1. Doe je mee aan de cursus OuderTeam? (paars)

We vragen je om op drie momenten een online vragenlijst in te vullen: een keer vóór de start van de cursus (tijdens de zwangerschap) en twee keer na afloop van de cursus (als jullie kind een half jaar oud is en als jullie kind en jaar oud is). Dit duurt ongeveer 20-30 minuten per keer.

2. Doe je niet mee aan de cursus OuderTeam? (blauw)

We vragen je om op drie momenten een online vragenlijst in te vullen: tijdens de zwangerschap (tweede of derde trimester), als jullie kind een half jaar oud is, en als jullie kind een jaar oud is. Dit duurt ongeveer 20-30 minuten per keer. Na het invullen van de eerste vragenlijst ontvang je een waardebon van €7,50. Na het invullen van de tweede vragenlijst ontvang je een waardebon van €10. En na het invullen van de derde vragenlijst ontvang je een waardebon van €12,50. 

Hogeschool Leiden

Deelname is vrijwillig, je kunt op elk moment met deelname stoppen. Daarvoor hoef je geen reden op te geven.

Waarom meedoen?

Dit onderzoek levert waardevolle informatie op over wat het met (aanstaande) ouders doet om een kind te krijgen en wat zij in deze eerste periode van het ouderschap nodig hebben. Daarnaast komen we meer te weten over de effecten van de cursus OuderTeam. Hiermee kunnen professionals in de toekomst nog beter inspelen op de behoefte van aanstaande ouders en hen ouders zo goed mogelijk begeleiden in de overgang naar het ouderschap. 

Uw privacy en gegevens

Persoonlijke gegevens, zoals je emailadres, zijn nodig om je te kunnen uitnodigen voor de vragenlijsten. Na de laatste vragenlijst worden deze verwijderd. Je kunt op elk moment besluiten dat je niet meer wilt deelnemen. Je emailadres wordt dan verwijderd. 

Om je privacy te beschermen krijgen je gegevens een code. De gegevens die worden geanalyseerd of gedeeld bevatten dus geen informatie die tot jou als persoon te herleiden zijn. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot jou te herleiden. 

Aanmelden?

Doe je mee aan de cursus OuderTeam? Dan ontvang je vóór de start van de cursus een uitnodiging voor het onderzoek. 

Doe je niet mee aan de cursus OuderTeam? Dan kan je je aanmelden voor het onderzoek door hier te klikken.

Wil je meer informatie? Mail naar [email protected]

Terug naar de homepagina van OuderTeam