Hogeschool Leiden

Effectmeting OuderTeam

OuderTeam is gebaseerd op het Amerikaanse programma Family Foundations. In Amerika is dit programma succesvol gebleken. Stellen die deelnamen aan het programma, kregen onder andere het gevoel beter te kunnen samenwerken en konden elkaar beter steunen in de nieuwe rol als vader of moeder. Ze hadden minder stress, angst en (postnatale) depressies dan ouders die niet deelnamen aan het programma. Daarnaast gingen de deelnemende ouders warmer en sensitiever om met hun kind en maakten ze minder gebruik van streng straffen. Ook zagen de onderzoekers dat de kinderen baat hadden bij het programma. Het slaapgedrag verbeterde, de sociale vaardigheden waren beter ontwikkeld en volgens leerkrachten lieten de kinderen op zevenjarige leeftijd minder gedragsproblemen zien dan de kinderen van ouders die niet hadden deelgenomen aan het programma.

OuderTeam staat momenteel in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM op het niveau 'Goed Beschreven', klik hier voor de interventiebeschrijving.

Wij (het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden) onderzoeken of de cursus OuderTeam bij Nederlandse ouders net zo effectief is als in Amerika. Daarnaast levert het onderzoek waardevolle informatie op over wat het met aanstaande ouders doet om een kind te krijgen en wat zij in deze eerste periode van het ouderschap nodig hebben. Hiermee kunnen wij in de toekomst nog beter inspelen op de behoefte van aanstaande ouders en jonge gezinnen en ouders zo goed mogelijk begeleiden in de overgang van partnerschap naar ouderschap.

Opzet van het onderzoek

Om het effect van OuderTeam te onderzoeken vergelijken we ouders die OuderTeam wel volgen (de ‘experimentele’ groep) met ouders die OuderTeam niet volgen (de ‘controle’ groep). Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals de kwaliteit en tevredenheid met de (samenwerkings-)relatie tussen partners, het gezinsfunctioneren en het welzijn van ouder en kind. Hierdoor kan onderzocht worden wat het effect van de cursus is op de partnerrelatie, de oudervaardigheden en de ontwikkeling van kinderen.

We vragen alle ouders op drie momenten een digitale vragenlijst in te vullen. De eerste vragenlijst vullen ouders in tijdens de zwangerschap. Het is belangrijk dat OuderTeam-deelnemers de eerste vragenlijst invullen vóór de start van de cursus. De tweede vragenlijst vullen ouders in wanneer het kindje 6 maanden oud is, en de derde vragenlijst wanneer het kindje 12 maanden oud is. Het invullen van de vragenlijsten duurt een klein halfuurtje.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in de ervaringen van de deelnemende ouders en OuderTeam-trainers. Trainers worden gevraagd om na iedere bijeenkomst een (online) evaluatieformulier in te vullen. Deelnemers worden gevraagd om na de tweede en vierde bijeenkomst een (online) evaluatieformulier in te vullen. Deze evaluatieformulieren helpen ons om de kwaliteit van de cursus te blijven verbeteren.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met [email protected].

Terug naar de homepagina van OuderTeam