Hogeschool Leiden

Inhoud cursus OuderTeam

Het programma OuderTeam bestaat uit vier groepsbijeenkomsten en een aantal digitale onderdelen die ouders thuis doen. De groepsbijeenkomsten worden gegeven aan drie tot vijf stellen die ongeveer in dezelfde fase van hun zwangerschap zitten en worden georganiseerd door één of twee gecertificeerde OuderTeam-trainer(s).

  • Tijdens de zwangerschap zijn er twee groepsbijeenkomsten, startende vanaf ongeveer 30-32 weken zwangerschap. Tussen deze bijeenkomsten is er een digitaal onderdeel om samen thuis volgen. 
  • Wanneer het kindje is geboren, zijn er weer twee groepsbijeenkomsten met daar tussenin een digitaal onderdeel om samen thuis te volgen.

Inhoud van de lessen

Binnen de cursus staan de 3 G’s centraal: Gevoelens, Gedachten, Gesprek. Deze 3 G’s vormen een rode draad door de lessen heen.

Een uniek element van OuderTeam is de teambenadering om te leren. Aangezien elke familie en elk kind anders is, is er niet één benadering de juiste. Materialen en discussiepunten zijn zo aangepast dat ze gebruikt kunnen worden voor individuele omstandigheden en behoeften van de deelnemers.

Is het motto van het programma

"Goede zorg voor het kind, begint bij goede zorg voor de ouders".

Is het motto van het programma

Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt door middel van presentaties, opdrachten, filmpjes en groepsdiscussies aandacht besteed aan de uitdagingen van het ouderschap en de samenwerking van partners met betrekking tot het (aanstaande) kindje. Een leuk onderdeel van deze bijeenkomsten is dat er onderling ervaringen gedeeld kunnen worden tussen de (aanstaande) ouders. OuderTeam is geen therapie, maar een luchtige cursus met ruimte voor interactie en humor.

Tijdens de zwangerschap
De lessen tijdens de zwangerschap richten zich op de introductie van verschillende thema’s en vaardigheden. Er komen onderwerpen aan bod als vertrouwen hebben in elkaar en hoe om te gaan met tegenslag. Er wordt besproken welk invloed gedachten en gevoelens hebben op gesprekken (de 3G's). Praktische zaken worden behandeld, zoals de basisregels in het gezin en de taakverdeling in de huidige situatie en als het kind er is. Besproken wordt hoe ouders kunnen samenwerken als partners, op zo’n manier dat het de ontwikkeling van het kind, het eigen welzijn en het gezamenlijk welzijn ten goede komt. 

Na de zwangerschap
Postnatale lessen zijn gericht op de nieuwe situatie, als het kindje er is. Hier komen (eerder besproken) thema's aan bod zoals veiligheid, hechting en temperament van het kind. Er wordt aandacht besteed aan emoties bij kinderen en waarden en wensen voor de baby. Behandeld wordt hoe ouders conflicten kunnen erkennen en veranderen en waarom het zo belangrijk is om tijd te nemen voor elkaar en elkaar te blijven steunen in de nieuwe ouderrol.

Hogeschool Leiden
Voorbeeld van de digitale lessen tijdens de zwangerschap

Terug naar de homepagina van OuderTeam