Hogeschool Leiden

Informatie voor professionals

Bent u werkzaam bij een zorginstelling of bent u een (zelfstandige) zorgprofessional met interesse in OuderTeam? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners en OuderTeam-trainers. Bekijk onderstaande informatie of neem contact op met ouderteam@hsleiden.nl om te informeren naar de mogelijkheden.

OuderTeam-trainer worden?

OuderTeam-trainers zijn zorgprofessionals die direct in contact staan met (aanstaande) ouders. Dit zijn bijvoorbeeld jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, verloskundigen, pedagogen of psychologen. De zorgprofessionals kunnen werkzaam zijn bij een grote instelling (bijv. een CJG of GGD), bij lokale praktijken, of bij zelfstandige ondernemingen. Zij worden door lector Carolien Gravesteijn en een medewerker van het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding in één dag opgeleid tot OuderTeam-trainer. Na deze opleidingsdag ontvangen de zorgprofessionals een certificaat en kan OuderTeam lokaal geïmplementeerd worden. 

Opleidingsdag

Het volgen van een opleidingsdag is vereist. Tijdens de opleidingsdag wordt gewerkt aan verschillende competenties. Er wordt bijvoorbeeld geoefend om met ouders in gesprek te gaan op een oudervriendelijke en ondersteunende manier en er wordt gewerkt aan vaardigheden om een groep ouders te begeleiden en leren van en met elkaar te stimuleren. Verder staat oefenen met de inhoud van de cursus en het begeleiden van de oefeningen en opdrachten in de cursus centraal. Na de opleidingsdag ontvangen de zorgprofessionals een trainershandleiding waarin de te behandelen thema’s uitvoerig staan beschreven. Daarnaast bevat deze trainershandleiding informatie over verschillende stijlen van trainen, technieken over actief luisteren, effectieve presentatievaardigheden en hoe groepsactiviteiten te faciliteren. Een half jaar na afronding van de opleiding komen de zorgprofessionals weer bijeen voor evaluatie van het eerste traject. Het doel van deze terugkomdag is het uitwisselen van ervaringen en van elkaar leren.

Op dit moment worden de opleidingsdag en terugkommiddag online aangeboden.

Kosten

De kosten van de opleiding tot OuderTeam-trainer kunt u opvragen via ouderteam@hsleiden.nl. Indien uw organisatie meerdere medewerkers wil opleiden, dan maken we een offerte op maat en plannen we een (online) in-company training. 

Interesse?

U kunt contact opnemen met ouderteam@hsleiden.nl om te informeren naar de eerst volgende trainingsdatum of om de verdere mogelijkheden om OuderTeam in uw omgeving aan te bieden te bespreken. 

Terug naar de homepagina van OuderTeam