Hogeschool Leiden

Informatie voor professionals

Bent u werkzaam bij een zorginstelling of bent u een (zelfstandige) zorgprofessional met interesse in OuderTeam? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners en OuderTeam-trainers. Bekijk onderstaande informatie of neem contact op met [email protected] om te informeren naar de mogelijkheden.

OuderTeam-trainer worden?

OuderTeam-trainers zijn zorgprofessionals die direct in contact staan met (aanstaande) ouders. Dit zijn bijvoorbeeld jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, verloskundigen, pedagogen of psychologen. De zorgprofessionals kunnen werkzaam zijn bij een grote instelling (bijv. een CJG of GGD), bij lokale praktijken, of bij zelfstandige ondernemingen. Zij worden door lector Carolien Gravesteijn en een medewerker van het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding opgeleid tot OuderTeam-trainer.

OuderTeam-training (train-de-trainer)

Het volgen van de OuderTeam-training is vereist. In deze training wordt - door middel van kennisoverdracht, het zelf uitvoeren van cursusonderdelen, reflectie en het krijgen van gerichte feedback - gewerkt aan het vergroten van uw kennis en vaardigheden met betrekking tot de praktische en inhoudelijke aspecten van het werken met de cursus OuderTeam. U doet tijdens de training kennis op over het belang van een goede (samenwerkings)relatie tussen ouders voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Verder worden vaardigheden aangeleerd die u kunt inzetten bij het trainen van groepen, het begeleiden van ouders en het faciliteren van leren met en van elkaar. Daarnaast wordt ingegaan op (het inspelen op) factoren die gedragsverandering kunnen bevorderen. Gedurende de training staat werken op een oudervriendelijke en ondersteunende manier centraal.

De training bestaat uit twee onderdelen; een opleidingsdag (één werkdag) en een evaluatiebijeenkomst (één dagdeel). Na afronding van de opleidingsdag ontvangt u een certificaat van Hogeschool Leiden, waarmee u direct aan de slag kunt met het aanbieden van de cursus OuderTeam aan (aanstaande) ouders. De evaluatiebijeenkomst vindt ongeveer zes maanden na de opleidingsdag plaats, of wanneer u in ieder geval één OuderTeam-cursus heeft gegeven aan ouders.

De OuderTeam-training is door het SKJ en Registerplein geaccrediteerd (formeel leren, 10 punten).

Kosten

De kosten van de OuderTeam-training kunt u opvragen via [email protected]. Indien uw organisatie meerdere medewerkers wil opleiden, dan maken we een offerte op maat en plannen we een (online) in-company training. 

Interesse?

De eerstvolgende training vindt plaats op donderdag 17 februari 2022. 

U kunt contact opnemen met [email protected] om u aan te melden voor de training, te informeren naar de volgende trainingsdata of om de verdere mogelijkheden om OuderTeam in uw omgeving aan te bieden te bespreken. 

Terug naar de homepagina van OuderTeam