Onderzoek naar ouderschap: Leuker voor later!

Impact COVID-19 op jonge gezinnen

Ouderschap voor en tijdens de coronacrisis: een longitudinaal onderzoek naar de impact van COVID-19 op het welzijn van jonge gezinnen 

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van de Hogeschool Leiden is al sinds 2015 bezig met een longitudinaal onderzoek naar het welzijn van ouders: Leuker voor Later. Hiervoor zijn jaarlijks vragenlijsten afgenomen onder honderden ouders. Deze data maakt het mogelijk om ouderwelzijn, levensvaardigheden van ouders, gezinsfunctioneren, en de ontwikkeling van kinderen in de vijf jaren vóór de pandemie te vergelijken met die tijdens de pandemie. Op deze manier kan de impact van COVID-19 op jonge gezinnen op een unieke manier worden onderzocht. Thema’s die aan bod komen in de vragenlijsten zijn onder andere opvoeding, taakverdeling, gezinsfunctioneren, partnerrelatie, sociaal netwerk, eenzaamheid, mentale gezondheid, levensvaardigheden, werk-privé balans en de ontwikkeling van het kind. Op basis van de bevindingen van dit onderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan voor professionals, waardoor zij beter in staat zijn gezinnen te ondersteunen.

Meer informatie vindt u in dit document:

Hogeschool Leiden

 

Heeft u vragen over het onderzoek? Mail naar leukervoorlater@hsleiden.nl

Terug naar de homepagina van Leuker voor Later