Onderzoek naar ouderschap: Leuker voor later!

Op huisbezoek: ervaringen van de onderzoekster

Uit de gesprekken met moeders en vaders blijkt dat het ouderschap niet altijd gaat zoals men hoopt en verwacht. Ouders zeggen dingen als “In het begin moest ik echt wennen en kennis maken met het kind” en “Ik had niet verwacht dat je zoveel je eigen vrijheid moet inleveren voor het kind.”

Praten over ouderschap

De meeste ouders ervaren de gesprekken positief en vinden het fijn om met een ‘onbekend’ persoon te praten over hun ouderschap. Iemand die niet oordeelt, vragen stelt zonder een lijstje af te vinken en vooral veel luistert: “Het is fijn dat het gesprek over mij als ouder gaat en mijn beleving”. Ook vinden ze het fijn om hun stem te laten horen en te laten weten dat het niet altijd goed, makkelijk of leuk verloopt. “De eerste zes maanden vond ik niet zo leuk, maar daarna krijg je als vader meer interactie met je kind en dan wordt het pas leuk”. En ouders zeggen dat het ook prima is als het soms anders gaat dan verwacht. Zo zegt een ouder: “Ja, het is zwaar, maar het is nu eenmaal zoals het is. We hebben er voor gekozen”.

Persoonlijke gesprekken

Soms komen de emoties tijdens zo’n gesprek los. Begrijpelijk: het gesprek is persoonlijk en kan de ouder raken. Belangrijk is dat veel ouders in het interview aangeven dat het gesprek een aanleiding is om een interessant gesprek met hun partner te voeren. Ouders zeggen wel eens: “Vorige keer toen je langskwam, hebben we het samen nog de hele avond over jouw vragen en onze antwoorden gehad”. Wat opvalt, is dat sommige ouders het lastig vinden om eens goed naar hun eigen vaardigheden te kijken, of hun sterke en zwakke punten te benoemen. Het antwoord op dit soort vragen begint vaak met iets als “Oei moeilijk, tja… wat ik goed kan…?”

Op huisbezoek

Soms is het wel eens zo dat een ouder zoveel te vertellen heeft, dat hij of zij de exacte vraag die gesteld is alweer vergeten is, maar dat doet er niet toe. De gesprekken zijn voor de interviewers zeer informatief en leerzaam, en ook gewoon gezellig. Vanaf een tweede huisbezoek gaan de interviewers vaak ook gewoon even kletsen met de ouder, om daarna pas te beginnen met het daadwerkelijke gesprek voor het onderzoek.