Hogeschool Leiden

Achtergrond OuderTeam

OuderTeam is een preventief psycho-educatief programma voor aanstaande ouders en ouders die al een of meerdere kinderen hebben, dat zich richt op de samenwerkingsrelatie tussen partners in de overgang van partnerschap naar ouderschap. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Family Foundations: een effectief bewezen interventie die sterke korte en lange termijn effecten liet zien, zowel bij de ouders als het kind. 

Een positieve samenwerkingsrelatie als basis voor sterk ouderschap

Van partnerschap naar ouderschap is een overgang die veel van ouders vraagt. Onderzoek laat zien dat vlak na de geboorte van een kind, de tevredenheid en kwaliteit in de partnerrelatie (tijdelijk) afneemt. Ook worden problemen binnen de partnerrelatie die er al waren voordat de kinderen kwamen, vaak versterkt als de kinderen er eenmaal zijn. En juist deze partnerrelatie is belangrijk voor het welzijn van ouders en kinderen, ook dat weten we uit onderzoek. 

Samenwerking met Pennsylvania State University

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding is in samenwerking met de Pennsylvania State University een onderzoeksproject gestart dat zich richt op de samenwerkingsrelatie (coparenting) tussen ouders. Tussen maart en juni 2016 werd een pilotonderzoek uitgevoerd bij zwangere en net nieuwe ouders. Hierbij was het niet van belang of het om het eerste kindje ging. 

Professionals die deelnemen aan het onderzoek (zoals maatschappelijk werkers, JGZ-verpleegkundigen en verloskundigen), worden door de onderzoekers van Hogeschool Leiden getraind in het aanbieden van het programma. 

Doel programma OuderTeam

Het doel van het programma is het verbeteren van het ouderlijk welzijn, de partnerrelatie, de oudervaardigheden en het versterken van het welzijn van het kind. Het uitgangpunt van OuderTeam is dat goede zorg voor het kind begint bij goede zorg voor de ouders.

Voor ouders van nu en van later

Het programma is opgezet voor toekomstige en net beginnende ouders. Juist in deze periode (de overgang van partnerschap naar ouderschap) is het belangrijk om te investeren in hoe je in de relatie samenwerkt.

Ouders hebben in deze periode veel vragen, en geven achteraf vaak aan dat ze beter geïnformeerd hadden willen zijn over de effecten van het krijgen van een kindje op de relatie. Ook professionals geven aan dat het belangrijk is hier aandacht aan te besteden. Juist de beginperiode vraagt veel afstemming tussen ouders. Zo krijgt de samenwerkingsrelatie vorm. 

Het programma werkt

OuderTeam is de Nederlandse variant van het Amerikaanse programma ‘Family Foundations’. Onderzoek laat zien dat dit programma sterke effecten heeft op korte en lange termijn, op de partnerrelatie, opvoedvaardigheden van de ouders, welzijn van de ouders en de sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind. Reden te meer dit ook in Nederland te introduceren.

Van onderzoek naar integratie

Het project heeft als doel om, samen met ouders en professionals, het programma passend te maken voor de Nederlandse situatie. Daarnaast willen we OuderTeam integreren in bestaande ondersteuning voor toekomstige ouders (naast bijvoorbeeld zwangerschapsgym), vanuit Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), Verloskundigenpraktijken, Kraamzorg en ziekenhuizen. Met dit aanbod kan bovendien de samenwerking en verbinding tussen organisaties in de prenatale voorlichting versterkt worden.

Waarom is OuderTeam belangrijk en waarom wil je meedoen?

Terug naar homepagina OuderTeam