Onderzoek naar ouderschap: Leuker voor later!

Leuker voor later: op school!

Wij willen graag weten hoe ouders het ouderschap beleven en aan welke ondersteuning zij behoefte hebben. Want: als ouders goed in hun vel zitten, gaat het ook beter met hun kinderen. 

Wanneer kun je meedoen?

Je kunt meedoen als je een vader of een moeder bent met een kind in groep 3, 4, 5 of 6 van de basisschool. Dit hoeft niet je enige of eerste kind te zijn. Het is belangrijk dat je de Nederlandse taal vaardig bent. 

Wat houdt deelname in?

Het onderzoek Leuker voor later: op school! duurt de hele basisschoolperiode. We vragen de deelnemers om elk schooljaar een online vragenlijst in te vullen. Er wordt in deze vragenlijsten gevraagd naar (onder andere) de ervaringen op het gebied van werk, partnerrelatie, sociaal netwerk, levensvaardigheden, de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Het beantwoorden van deze vragen neemt een klein half uurtje in beslag. Als deelnemers het leuk vinden, kunnen zij ook geïnterviewd worden. Een student of docent-onderzoeker van het project vraagt in deze interviews naar de beleving van het ouderschap en de ervaringen met een schoolgaand kind.

Wil je geen vragenlijsten invullen, maar wel deelnemen aan de interviews? Dat kan ook. Neem hiervoor contact op met de onderzoekers. 

Waarom meedoen?

  • De inzichten uit het onderzoek worden gedeeld met ouders, zorg- of onderwijsprofessionals en de samenleving. Dit zorgt ervoor dat (toekomstige) ouders beter ondersteund kunnen worden in het ouderschap.
  • Je levert een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.
  • Je hebt invloed op beslissingen die genomen worden in Nederland over ouderschap en opvoeding.
  • Het invullen van de vragenlijst kan leiden tot nieuwe inzichten over jezelf, het ouderschap en (de relatie met) je kind.

Uw privacy en gegevens

Persoonlijke gegevens, zoals je emailadres, zijn nodig om je te kunnen uitnodigen voor de vragenlijsten. Na de laatste vragenlijst worden deze verwijderd. Je kunt op elk moment besluiten dat je niet meer wilt deelnemen. Je emailadres wordt dan verwijderd. 

Om je privacy te beschermen krijgen je gegevens een code. De gegevens die worden geanalyseerd of gedeeld bevatten dus geen informatie die tot jou als persoon te herleiden zijn. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot jou te herleiden. 

Aanmelden?

Je kunt je aanmelden door hier te klikken.

Wil je meer informatie? Mail naar [email protected].

Terug naar de homepagina van Leuker voor Later.