Hogeschool Leiden

Levensvaardigheden van ouders

Vragenlijst voor Ouders

Het lectoraat heeft een vragenlijst ontwikkeld voor professionals en ouders om te inventariseren wat krachten en kwetsbaarheden van ouders zijn. Deze lijst kan gebruikt worden als signalerings- of evaluatie-instrument of om te interveniëren. Het kan professionals helpen om snel en concrete ondersteuning te bieden aan ouders, daar waar dit nodig is. Hierdoor worden ouders ondersteund in hun ouderschap en bij het grootbrengen van hun kinderen.

Levensvaardigheden steeds belangrijker

We weten dat het ouders helpt als zij verschillende (levens)vaardigheden in huis hebben die hen zowel in hun dagelijks leven helpen, als in hun ouderschap. Door de veranderingen in de jeugdzorg, wordt het belangrijker om bij te dragen aan de eigen kracht van ouders. Dit vraagt van professionals een andere manier van werken.

Levensvaardigheden beïnvloeden ouderschap positief

Vaardigheden als het omgaan met emoties, stress en conflicten, zelfbewustzijn, besluitvaardigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en empathie, het kunnen aangaan en onderhouden van relaties en kritisch, probleemoplossend en creatief denken. Al deze levensvaardigheden zorgen ervoor dat ouders zich goed voelen in hun ouderschap. Ook hebben deze levensvaardigheden een positieve invloed op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen.

De Levensvaardighedenlijst voor Ouders helpt

Hoe kom je erachter wat de krachten en kwetsbaarheden van ouders zijn? Om dit in kaart te brengen, heeft het lectoraat de Levensvaardighedenlijst voor Ouders (LvO) ontwikkeld. Professionals kunnen de vragenlijst gebruiken als instrument om interventies op maat aan te bieden zodat ouders in hun ouderschap ondersteund en versterkt worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daphne Petterson via  petterson.d@hsleiden.nl