Onderzoek naar ouderschap: Leuker voor later!

Leuker voor Later

In de participatiesamenleving wordt steeds meer van ouders gevraagd. Meer dan vroeger zijn ouders op zichzelf en hun netwerk aangewezen, waardoor het soms lastig is om alle ballen in de lucht te houden (o.a. werk, relatie, (mantel)zorg). Dit kan leiden tot verminderd welzijn. Dit vraagt aandacht, want we weten uit onderzoek dat als ouders goed in hun vel zitten dat dit het opvoeden en de ontwikkeling van kinderen ten goede komt. Positief ouderschap gaat vooraf aan positief opvoeden!

Focus van het project

Het project richt zich dan ook op het ontwerpen van oudergerichte interventies om welzijn van ouders, en daarmee van het kind, te bevorderen. Centraal staan de vragen:

  • welke behoefte aan steun hebben ouders, om hun welzijn te vergroten?
  • wat onderscheidt ouders die het ouderschap naar tevredenheid vervullen van ouders die het moeilijk aankunnen en/of moeilijk vinden?

Doel van het project

Het project heeft als doel het bevorderen van het welzijn van ouders en hun kinderen in Nederland door de inzichten die worden verkregen over de ontwikkeling van ouderschap te delen met de samenleving en met name met professionals. Zij die dagelijks, direct of indirect, met ouders werken kunnen hierdoor welzijnsbevorderend interveniëren.

Wat kunt u verwachten?

Wat kunnen deelnemers verwachten? De eerste fase van het onderzoek duurt vier jaar. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: een vragenlijst, interviews en ouder-kind-observaties aan huis. Deelnemers in de Leidse regio kunnen aan alles deelnemen, deelnemers daarbuiten vullen alleen de vragenlijsten in. Deelnemers krijgen als dank voor hun deelname een cadeautje en elk jaar een flinke korting op een fotoalbum: leuk voor later!

Eerste resultaten van het onderzoek

De eerste resultaten van het project 'Leuker voor later', onderzoek over ouderschap, zijn inmiddels verschenen. Deze zijn opgedeeld in drie onderdelen:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website Leuker voor later. Heeft u vragen? Mail dan naar leukervoorlater@hsleiden.nl