Leraar basisonderwijs Pabo Sportklas

Minor Ouderschap, Opvoeding & Preventie

We hebben het heel vaak over opvoeden en over wat ouders wel en niet zouden moeten doen. Meestal gebeurt dit vanuit het perspectief van het kind. Voor ouders zelf is veel minder aandacht. 

  • Wat betekent het om ouder te zijn?
  • Wat doet ouderschap met je?
  • Wat motiveert ouders?
  • Hoe spelen ze het klaar om zo'n groot deel van hun leven te investeren in zorg voor hun kinderen?
  • Wat verwachten ouders van hulpverleners, leerkrachten en andere professionals?

En andersom:

  • Hoe kun je als professional ouders ter zijde staan?
  • Hoe ga je met 'lastige ouders' om?
  • Is er een theoretisch kader en een methodische aanpak voor het omgaan met ouders waar je echt iets aan hebt?

Allemaal vragen die bij de minor Ouderschap en Ouderbegeleiding aan bod komen!

Leerdoelen

Het doel van deze minor is dat toekomstige maatschappelijke werkers, SPH'ers en leerkrachten vertrouwd raken met de theorie van ouderschap en de praktijk van het werken met ouders. De minor geeft inzicht in wat ouderschap is, wat ouders beweegt en wat ouders nodig hebben. De minor heeft ook aandacht voor bijzondere vormen van ouderschap van bijvoorbeeld pleegouders of stiefouders. Met deze minor krijgt de student  feeling voor wat ouders van een professional verwachten.