Ouderschap en Ouderbegeleiding

Betrokken docenten

Monica Aartsma

Monica is sociaal pedagoog en coach. Zij heeft jaren lange ervaring in de preventie en opvoedingsondersteuning, evenals in transcultureel begeleiden en coachen. Ze heeft gewerkt bij JSO Expertisecentrum voor jeugd samenleving en ontwikkeling, Averroes Stichting (landelijk instituut voor multiculturele ontwikkeling en opvoeding), GGD Den Haag (afdeling GVO) en Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting. Verder was zij redacteur van het Tijdschrift Vernieuwing (voor vernieuwingen in het onderwijs). Monica is in haar vrije tijd actief bij Soroptimist International (wereldwijde serviceorganisatie van vakvrouwen; voor versterking van rechten van vrouwen en kinderen). Sinds 2007 is zij werkzaam als docent bij de opleidingen SPH, MDW en Toegepaste Psychologie van de Faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie. Monica is ontwikkelaar en coördinator van de minor OOP. Daarbinnen is zij trainer Voorlichten en begeleidend docent van de projectgroepen.

Maartje van Amsterdam

Maartje geeft les aan de opleidingen SPH en MWD. Zij geeft les aan alle jaren en richt zich met name op Jeugdzorg en Ouderbegeleiding. Zij is jarenlang werkzaam geweest binnen de Jeugdzorg als groepsleider, trainer en gezinsbegeleider. Sinds vier jaar is zij werkzaam op Hogeschool Leiden. Binnen de minor OOP geeft zij de training Oudergericht Pedagogisch Adviseren (OPAd). Uitgangspunt van OPAd is dat pedagogisch advies meer betrekking heeft op de ouder dan op het kind. Samenwerking met de ouder is daarbij het sleutelwoord. De methodiek bestaat uit drie gesprekken waarin de ouder centraal staat. Maartje is sinds mei 2012 zelf ouder geworden, dus ondervindt nu aan den lijve wat het ouderschap inhoudt. Erg leuk!

Jay Baldewsingh

In de minor OOP is Jay verantwoordelijk voor de lessen Juridische aspecten van ouderschap. Hij geeft twee keer twee uur. De inhoud gaat over familierecht (onder andere afstamming), kinderbeschermingsmaatregel, vrijwillige- en gedwongen opname, dossiervorming, enz. Hij werkt nu ruim 5 jaar op Hogeschool Leiden. Daarvoor heeft hij gewerkt bij Bureau Jeugdzorg als teamleider Jeugdreclassering, Reclassering Nederland als werkbegeleider, op de forensische afdeling van Parnassia in Den Haag en het gevangeniswezen.

Lianne Bonants

Lianne geeft sinds (bijna) 4 jaar les aan de opleidingen SPH en MWD- voltijd studenten in jaar 1 t/m 4. Zij geeft met veel plezier trainingen en cursussen. Voordat ze op de hogeschool kwam werken was Lianne werkzaam in de Jeugdhulpverlening: eerst als groepsleidster op een medisch kleuterdagverblijf en later als gedragswetenschapper op residentiële en ambulante gezinsafdelingen. Binnen de minor OOP geeft zij de cursus Ouderschap & Ouderbegeleiding en heeft ze net een nieuwe cursus Ouderschap: hechting en binding ontwikkeld. Daarnaast heeft ze samen met college Monica Aartsma workshopdagen ontwikkeld om studenten te laten kennismaken met ouders en ouderbegeleiders uit het werkveld. Naast alle theoretische kennis kan Lianne tijdens de lessen ook putten uit haar eigen ouderschapservaringen en opvoedperikelen!

Marja Dekker

Marja heeft na het volgen van de HBOV acht jaar in een psychiatrisch ziekenhuis gewerkt, naast het volgen van de studie Andragologie. Zij studeerde af op een onderzoek naar het belang voor ouders van een informatiepunt echtscheiding in Haarlem. Binnen Hogeschool Leiden heeft zij diverse taken verricht, vooral in het post HBO. 15 jaar is zij cursusleidster geweest van een cursus voor jeugdverpleegkundigen, werkzaam bij de GGD. In die cursus was het omgaan met ouders een belangrijk onderwerp. Marja coördineert sinds vier jaar de masteropleiding Jeugdzorg van Hogeschool Leiden. Marja is moeder van twee kinderen die uitgevlogen zijn.

Janet Lieffering

Janet is werkzaam aan de opleiding Toegepaste Psychologie. Na een hbo-opleiding in de Voorlichting heeft zij Klinische- en Gezondheidspsychologie gestudeerd. Vervolgens heeft ze 16 jaar gewerkt in de Verslavingszorg en de GGZ Den Haag e.o., met name binnen het preventiewerk: projecten, trainingen, cursussen, campagnes, netwerken, gericht op zowel de einddoelgroep als intermediairs. Ze heeft op zowel stedelijk, regionaal als landelijk niveau samengewerkt. In de minor OOP zijn haar vakken: cursus preventie en training voorlichting. Haar huidige taken en vakken zijn: coachen, voorlichten, trainen, preventie, gezondheid en stress, gezondheidspsychologie, stage coördinator en toets commissie.

Sander Muntz

Sander werkt drie dagen in de week als maatschappelijk werker in het LUMC. Dit doet hij sinds 1989 waarvan 10 jaar als ouderbegeleider bij het Willem Alexander Kinder en Jeugd Centrum. Zijn ervaring daar ligt voornamelijk in de begeleiding van ouders van kinderen met kanker en ouders van overleden kinderen. Daarnaast is hij 4 jaar gedetacheerd geweest als ouderbegeleider in het Rijnlands Revalidatiecentrum bij de afdeling vroegbehandeling (kinderen van 0 tot 4 jaar). Sinds 1999 geeft hij les op Hogeschool Leiden, eerst als gastdocent en sinds 5 jaar vast voor twee dagen in de week. Vanaf de start is Sander betrokken bij de minor OOP. Hij is verantwoordelijk voor de trainingen en voert deze samen met andere trainers uit. Naast dit alles is zijn eigen ouderschap van twee dochters van 13 jaar een belangrijke inspiratiebron.