Jong gezin - vader, moeder en baby

Veranderende partnerrelatie

11 juli 2018 - Een derde van de ouders heeft behoefte aan informatie op het gebied van de veranderende partnerrelatie na de komst van een baby.

Ook omgaan met ziekte en gezondheid van je kind, een band opbouwen met je kind, schoolkeuze en de relatie met broertjes en zusjes zijn thema’s die meerdere keren genoemd worden. Een vijfde van de ouders wil graag weten waar betrouwbare informatie over opvoeden en ouderschap te vinden is. Meer informatie vind je op de website van samenwerkingspartner Stichting Opvoeden.nl.

Op zoek naar een onderbouwd advies op maat

Kijkend naar de antwoorden op de open vragen, ontstaat het volgende beeld: Ouders hebben vooral behoefte aan informatie die op feiten is gebaseerd waar ze zelf een draai aan kunnen geven, of een mening over kunnen vormen. Dus geen regels over zo moet het of zo moet het niet! Ouders vinden het ook fijn dat er wordt aangegeven dat de ‘drukke en intensieve periode van de eerste jaren’ uiteindelijk gemakkelijker wordt en dat elk kind anders is.

Deze aanbevelingen neemt het lectoraat mee voor het boek dat, op basis van de resultaten van Leuker voor Later, geschreven wordt.