Onderzoek naar ouderschap: Leuker voor later!

Update project Leuker voor later

11 januari 2017 - In 2015 startte het project Leuker voor later. Het lectoraat deelt haar bevindingen van de afgelopen twee jaar.

In januari 2015 startten we met ons project Leuker voor later. Bijna twee jaar verder hebben we het volgende bereikt:

  • 739 aangemelde deelnemers (553 moeders, 186 vaders)
  • 529 actieve deelnemers (waarvan 331 landelijk, 198 in Leiden)
  • 525 afgelegde huisbezoeken
  • 1291 ingevulde vragenlijsten (op verschillende meetmomenten)
  • 334 volgers op Facebook (vooral ouders)
  • 227 volgers op Twitter (vooral professionals)
  • 1 zusterproject: OuderTeam.nu

Toekomst

En de toekomst? We willen ouders in elk geval blijven volgen totdat de kinderen 4 jaar zijn. Daarbij hopen we op belangstelling (en financiering) voor een langere periode. We gaan ons steeds meer richten op het verwerken van resultaten zodat de opbrengsten van het onderzoek steeds meer centraal komen te staan. 

Lees meer over Leuker voor Later