Passend onderwijs ontwikkelen

Samenwerking tussen leerkracht en ouders versterken

26 juni 2017 - Het lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding neemt deel aan het project ‘Samen Opleiden 2.0’. Vanuit dit project is een expertgroep Ouderbetrokkenheid opgericht.

Het lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding neemt deel aan het project ‘Samen Opleiden 2.0’. Vanuit dit project is een expertgroep Ouderbetrokkenheid opgericht. Hier wordt kennis en ervaringen omtrent ouderbetrokkenheid vanuit praktijk en wetenschap met elkaar gedeeld. De expertgroep bestaat uit een schoolleider, leerkrachten, pabo- docenten, de lector en onderzoekers.
Met elkaar is onlangs een folder ontwikkeld. In deze folder staan verschillende activiteiten die wij als (leden van) de expertgroep voor scholen aanbieden, zoals gesprekken, trainingen en behoefteonderzoek onder ouders. 
Benieuwd naar al deze activiteiten?  Download de folder hieronder of mail naar Daphne Petterson. 

Folder Ouderbetrokkenheid: Informatie over de Mogelijkheden van de Expertgroep Ouders

Hogeschool Leiden

Lees meer over ouderbetrokkenheid