Partnerrelatie

Relevantie en vervolg OuderTeam.nu

10 juli 2018 - Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding is bezig met het analyseren van alle gegevens uit het onderzoek OuderTeam.nu.

Ouders ontvangen (eind) deze zomer nog de laatste vragenlijst over hun partnerrelatie en het ouderschap. Ook is het lectoraat bezig met (voorbereidingen voor) de implementatie van het vernieuwde programma in verschillende gemeenten in Nederland en België. Meerdere professionals zijn daar al getraind en zullen naar verwachting het programma aanbieden eind 2018/begin 2019.

Investeren in relatie tussen ouders loont

Ondertussen blijkt steeds meer de relevantie van dit soort programma’s: investeren in een goede relatie tussen ouders loont! Het lectoraat leverde input voor een factsheet voor gemeenten, waarin in het nut van programma’s als OuderTeam.nu onder de aandacht wordt gebracht.

Bekijk de factsheet 'De kracht van een goede partnerrelatie tussen ouders'