Balans

Project Levensvaardigheden krijgt subsidie 'Gelijke kansen in het onderwijs'

13 juli 2018 - Het project Levensvaardigheden van het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding krijgt subsidie van 'Gelijke kansen in het onderwijs'.

Sommige kinderen hebben een minder gunstige schoolloopbaan dan andere kinderen. Dit ligt lang niet altijd aan hun cognitieve niveau. Deze kinderen groeien vaker op in een minder stimulerende omgeving. Zo wordt hen thuis minder vaak taalspelletjes aangeboden en wordt hen minder voorgelezen. Ook groeien zij op onder leefomstandigheden die het leren niet bevorderen, zoals armoede en onveiligheid in de buurt. Deze omstandigheden leiden vaak tot opvoedstress bij ouders en een negatieve manier van communiceren in het gezin.

Bij kinderen met een minder gunstige sociaaleconomische achtergrond zien we doorgaans dat ze minder sociaalvaardig zijn, een lager zelfbeeld hebben en minder doorzettingsvermogen hebben. Bovendien tonen onderzoeken aan dat het bevorderen van sociale en emotionele vaardigheden een positieve invloed heeft op het plezier om naar school te gaan, de motivatie en het doorzettingsvermogen van kinderen én op schoolprestaties. Investeren in de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen heeft dus ook invloed op leren en een positieve invloed op kinderen die het minder goed doen op school.

Project Levensvaardigheden richt zich op ouders

Ouders met een lager sociaaleconomisch- en opleidingsniveau ervaren een hogere drempel om naar school te komen en ervaren weinig interesse vanuit school in hun behoeften en wensen. Het gevolg is dat zij zich terugtrekken. Ook zijn verschillen in waarden tussen deze ouders en leraren vaak groot. Bovendien zijn effecten van interventies gericht op het aanleren van sociale en emotionele vaardigheden sterker wanneer ouders betrokken worden.

In een recent onderzoek wordt aangetoond dat ouders met een lagere sociaaleconomische status het belang inzien en graag meer betrokken willen worden bij het stimuleren van de sociale en emotionele vaardigheden van hun kind. Het is belangrijk dat ouders als samenwerkingspartners worden gezien en dat de leefwerelden van kinderen in de wijk, school en thuis meer verbonden worden. Onderzoek toont aan dat als er continuïteit in deze verschillende omgevingen wordt ervaren, dit bijdraagt aan de schoolmotivatie, de schoolresultaten, de betrokkenheid bij de school en het verkleinen van verschillen tussen kinderen.

Meer informatie over het project Levensvaardigheden

Hogeschool Leiden