Hogeschool Leiden

Lectoraat op bezoek bij de Tweede Kamer

Lector Carolien Gravesteijn en onderzoeker Susan Ketner spreken tijdens bijeenkomst ‘Hoe babyproof zijn relaties?’

Bij de komst van een kindje komt veel kijken. De partnerrelatie kan onder druk komen te staan, terwijl een goede samenwerking tussen ouders juist steeds belangrijker wordt. Het belang hiervan – een thema dat veelvuldig terugkomt in de heersende literatuur – is één van de speerpunten van ons lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding.

Van partnerschap naar ouderschap

Lector Carolien Gravesteijn en collega-onderzoeker Susan Ketner namen op maandag 7 november deel aan een door de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid georganiseerde bijeenkomst rond het thema ‘van partnerschap naar ouderschap’. Ondanks verschillende initiatieven om ouders op dit gebied te ondersteunen, menen beide partijen dat er nog geen goed landelijk platform is dat op dit thema inspeelt.

Ouderschap en partnerrelatie binnen de jeugdgezondheidszorg

In de Oude Zaal van de Tweede Kamer kwamen professionals uit de JGZ, beleidsmedewerkers van gemeenten en ministeries, raadsleden, wethouders en burgemeesters bijeen om te discussiëren. Daarnaast presenteerden verschillende initiatieven gericht op steun voor (aankomende) ouders zich. Het programma bestond uit enkele plenaire sessies en verschillende deelsessies. Daarin stond steeds de volgende vraag centraal: ‘Op welke manier moeten ouderschap en aandacht voor de partnerrelatie een plek krijgen binnen de jeugdgezondheidszorg?’

Hogeschoolproject ouderteam.nu

Eén van de deelsessies werd voorgezeten door Carolien en Susan. Carolien bracht het project ‘ ouderteam.nu’ voor het voetlicht. Dit hogeschoolproject sprong eruit tussen andere initiatieven voor ouders. Het richt zich namelijk niet specifiek op probleemgevallen, maar juist op álle ouders. Ook de combinatie van groepsaanbod en digitaal aanbod vonden deelnemers interessant. De mensen van ons lectoraat hebben verschillende interessante contacten opgedaan en hopen dat deze ontmoetingen een mooi vervolg krijgen.

Hoe gaat het met je?

In de plenaire terugkoppeling vanuit de deelsessies kwam naar voren dat de samenwerking tussen JGZ en Jeugdzorg een aandachtspunt is, evenals de samenwerking met verloskundigen. Het is bovendien belangrijk dat het aanbod op het gebied van ondersteuning in de partnerrelatie goed in beeld is bij beleidsmakers én bij ouders zelf. Het is immers een belangrijk onderwerp, ook bijvoorbeeld in het licht van preventie van (v)echtscheidingen. Staatsecretaris van Rijn benadrukte tenslotte dat professionals die met kinderen werken, nog veel meer aan ouders zouden moeten vragen: “hoe gaat het met je?”. Dit kunnen Carolien en Susan alleen maar beamen.