Hogeschool Leiden

Onderzoek naar de impact van COVID-19 op jonge gezinnen

17 maart 2021- Om zicht te krijgen op de impact van COVID-19 op jonge gezinnen, is het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding begonnen met een onderzoek binnen het Leuker voor Later project.

De COVID-19 pandemie duurt nu al meer dan een jaar en het is duidelijk dat dat gevolgen heeft voor de (mentale) gezondheid en het algemeen welbevinden van veel mensen. Maatregelen als thuiswerken, scholensluiting, beperkt bezoek en quarantaine plicht brengen veranderingen voor gezinnen met zich mee. Er kunnen zorgen ontstaan over financiën, familie en/of gezondheid. Tegelijkertijd kunnen beschermende factoren (zoals een stabiele partnerrelatie, de levensvaardigheden van ouders (o.a. zelfsturend vermogen) of een sterk sociaal netwerk) verslechteren, waardoor de kwetsbaarheid van ouders mogelijk toeneemt.

Om zicht te krijgen op de impact van COVID-19 op jonge gezinnen, is het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding begonnen met een onderzoek binnen het Leuker voor Later project. Ongeveer 200 ouders hebben in februari en maart 2021 een vragenlijst ingevuld, waarbij onderwerpen als opvoeding, gezinsfunctioneren, partnerrelatie, sociaal netwerk, eenzaamheid, mentale gezondheid, levensvaardigheden, werk-privé balans en de ontwikkeling van het kind aan bod kwamen. Omdat het Leuker voor Later project al sinds 2015 data over ouders verzamelt, is het mogelijk het welzijn van gezinnen voor de pandemie (2015-2019), te vergelijken met dat tijdens de pandemie (2021). Dit in tegenstelling tot andere onderzoeken naar de impact van COVID-19 op gezinnen, die vaak van start zijn gegaan ná de uitbraak van COVID-19. Het Leuker voor Later project biedt een uniek perspectief, omdat het de verschillen in welzijn voor en tijdens COVID-19 in kaart brengt.

De eerste onderzoeksresultaten zullen naar verwachting rond juni 2021 gepubliceerd worden. Hier vindt u meer informatie over het onderzoek.