Hogeschool Leiden

Meer dan opvoeden - Perspectieven op het werken met ouders

Op 28 mei 2015 verschijnt Meer dan opvoeden - Perspectieven op het werken met ouders van Carolien Gravesteijn & Monica Aartsma (red.)

In het boek staat beschreven vanuit welke grondslagen, perspectieven en werkwijzen sociaal werkers en pedagogen ondersteuning kunnen bieden aan ouders. Door aan te sluiten bij de eigen kracht van ouders en gebruik te maken van hun sociale netwerk, kunnen sociaal werkers en pedagogen (preventief) handelen, waarbij ingestoken wordt op de diverse rollen van ouders.

Uiteenlopende opvoed- en ontwikkelingsdeskundigen bespreken recente ontwikkelingen en bewezen praktijkvoorbeelden in hun vakgebied. De uitgave biedt kennis en inzicht in de vraag hoe de sociaal werker en pedagoog zich kunnen verbinden en verhouden tot ouders. Daarbij gebruikmakend van de krachten en mogelijkheden van deze ouders en werkend vanuit een kritische, reflectieve en onderzoekende houding op het eigen handelen.

Uitgeverij Coutinho