Welkom op Hogeschool Leiden

Meer aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs

29 februari 2020 - Binnen het onderwijs moet meer aandacht komen voor sociaal-emotionele vaardigheden vindt 77% van de leerkrachten.

Dat blijkt uit onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF), waarin lector Carolien Gravesteijn namens Hogeschool Leiden deelneemt. Sociaal-emotionele vaardigheden zijn vaardigheden die helpen bij het geloof in eigen kunnen, herkennen en beheersen van emoties, keuzes maken, aangaan van relaties met anderen en het kunnen omgaan met tegenslag. 

"Ieder kind zou vanaf dag 1 op de basisschool sociaal en emotioneel leren aangeboden moeten krijgen. Jarenlang onderzoek toont aan dat door het structureel aanbieden hiervan psychosociale problemen van kinderen en jongeren verminderen, positieve gedragingen toenemen en schoolprestaties verbeteren. Goede zorg voor het sociaal emotioneel functioneren van het kind betekent goede zorg voor welzijn en schoolprestaties."

Carolien Gravesteijn | lector Ouderschap & Ouderbegeleiding

Lees het hele bericht op de website van Samenwerkende GezondheidsFondsen