Onderzoek naar ouderschap: Leuker voor later!

Leuker voor Later: onderzoek naar ouderschap

Het lectoraat onderzoekt samen met gemeente Leiden de ontwikkeling van ouderschap en de beleving ervan door de ouders.

Het team van het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding bestaat uit de lector Dr. Carolien Gravesteijn, onderzoekers Susan Ketner, Daphne Petterson en Aylin Yildiz. Verder zijn er nog zo’n 15 professionals uit het werkveld bij betrokken. Een van de projecten van de onderzoeksgroep heet ‘Leuker voor Later’ en richt zich op de betekenis van ouderschap voor ouders.

Ouderschap gaat nou eenmaal niet alleen over opvoeden, er komt veel meer bij kijken’

Susan Ketner

Het verschil met het ouderschap van vroeger en tegenwoordig is groot. Vroeger bleven de moeders vaak thuis om voor de kinderen te zorgen en woonde oma en andere familieleden in de buurt om bij te springen in de opvoeding. De rolmodellen zijn veranderd, want tegenwoordig hebben beide ouders vaak een eigen carrière. Aanstaande ouders weten daarnaast vaak niet wat hen te wachten staat met een kindje en hoe ze de nieuwe verantwoordelijkheid waar moeten maken. De nieuwe rol als opvoeder vraagt in alle opzichten (bijvoorbeeld sociaal, financieel en fysiek) veel van hen. Er bestaat geen handleiding in opvoeden, er zijn soms tegenstrijdige adviezen en dat kan veel onzekerheden oproepen. Het lectoraat wil inventariseren wat de behoeften, belevingen en uitrusting van ouders zijn om vervolgens op verschillende terreinen ondersteuning aan te kunnen bieden.

Ouderschap en Ouderbegeleiding

‘Leuker voor later’ is een meerjarig project zodat de ontwikkeling in het ouderschap goed in kaart kan worden gebracht. Vanaf januari 2015 gaat het project officieel van start. Het unieke van het onderzoek is dat het langdurig is en dat de onderzoekers voor de ouders de ontwikkeling van hun kind en hun gezin bijhouden. Ook is het bijzonder dat het project zich ook op de vaders richt. De meeste wetenschappelijke onderzoeken zijn namelijk alleen gericht op moeders, terwijl vaders een steeds grotere rol spelen in de opvoeding van hun kind. 

Begin dit jaar zijn er al diverse vooronderzoeken zijn gedaan. ‘We werven 500 ouders, dus 250 moeder en 250 vaders, uit de regio Leiden’, vertelt Aylin Yildiz. Voor het onderzoek gebruiken we diverse onderzoeksmethoden. Met de ouders nemen we een vragenlijst door, waarin we bijvoorbeeld kijken naar de oudervaardigheden en hoe ze omgaan met stress. Daarnaast volgen we de ouders thuis in de interactie met hun kind. We kijken bijvoorbeeld hoe ouders met hun kind spelen en hoe zij verbaal en non-verbaal met elkaar communiceren.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor wetenschappelijke, onderwijs- en praktijkdoeleinden. Ketner: ‘We zijn er niet op uit om een handboek te maken voor het opvoeden, we leggen de ouders niets op. We willen juist inventariseren wat de behoeften zijn, om een positief thuisklimaat te ontwikkelen voor zowel de ouders als het kind. Dat kan bijvoorbeeld steun zijn of aanvullende kennis, maar ook iets praktisch, zoals een oppas of een ouderwoonkamer binnen de crèche of de school. Alle resultaten koppelen we terug aan professionals, zoals leerkrachten, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de gemeente. Over een half jaar hebben we al de eerste resultaten van ons onderzoek.’

De onderzoekers zijn op zoek naar ouders die willen meedoen aan het onderzoek: vrouwen die momenteel zwanger zijn en ouders met een kind tot 1 jaar oud. Deelnemende ouders krijgen een fotoalbum met foto’s van het opgroeiend kind. Leuk voor Later! Opgeven kan via onderstaande website. Het lectoraat is mede mogelijk gemaakt dankzij financiering door Augeo.

Meer informatie over het onderzoek