Partnerrelatie

Veel interesse voor projecten lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding

Op 14 maart 2016 waren Jojanneke van Dijken, Daphne Petterson en Susan Ketner van het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding aanwezig op het landelijke congres ‘Jeugd in Onderzoek’.

Op dit congres wisselen professionals, beleidsmakers en onderzoekers kennis en ervaring uit over jeugdonderzoek. Jojanneke presenteerde haar promotieonderzoek OuderTeam.nu met een poster. Daphne en Susan gaven een lezing over de eerste uitkomsten van het grootschalige onderzoek 'Leuker voor later'.

V.l.n.r. Jojanneke van Dijken, Daphne Petterson en Susan Ketner
V.l.n.r. Jojanneke van Dijken, Daphne Petterson en Susan Ketner

Investeren in partnerrelatie

Er was veel belangstelling voor de posterpresentatie van Jojanneke over OuderTeam.nu. Preventieve interventies voor aanstaande ouders om de samenwerkingsrelatie tussen partners te versterken (en daarmee bijv. scheidingen te voorkomen) zijn er nog nauwelijks in Nederland. Professionals gaven aan dat OuderTeam.nu echt in een behoefte gaat voorzien.

Lees meer over partnerrelatie

Investeren in opvoeden én ouderschap

Daphne Petterson en Susan Ketner gaven een lezing binnen de sessie ‘Eigen Kracht’. Zij presenteerden de eerste uitkomsten van Leuker voor later, het onderzoek waarin ouders langdurig gevolgd worden. Kwantitatief onderzoek (vragenlijsten) laten interessante algemeenheden zien, het kwalitatieve deel (gesprekken met ouders) geven hierop een waardevolle aanvulling.

Ouderschap is méér dan opvoeden

Daphne en Susan concludeerden: ouderschap is méér dan opvoeden, investeren in opvoedvaardigheden alleen volstaat niet. Om ouders krachtiger te maken, is het investeren in algemene levensvaardigheden, zoals zelfvertrouwen en omgaan met emoties en stress, net zo belangrijk.