Hogeschool Leiden

Een goed begin van 2018!

11 januari 2018 - Met haar samenwerkingspartners heeft het lectoraat de subsidie ‘Gelijke kansen in het onderwijs’ toegekend gekregen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Samen met een aantal basisscholen (PROO Leiden & SCOL) binnen Gemeente Leiden gaat het lectoraat hiermee de komende jaren (2018 – 2021) investeren in de sociale- en emotionele ontwikkeling van leerlingen van groep 1 t/m 8 en de samenwerking met ouders op dit thema.