Daphne Petterson

Hogeschool Leiden

Ook Daphne Petterson werkt actief mee in het project Ouderschap in ontwikkeling. Het onderzoek levert waardevolle gegevens over ouderschap op verwachten de onderzoekers. Daphne heeft de opleiding Toegepaste Psychologie afgerond. Tijdens haar afstuderen heeft ze voor het lectoraat onderzoek gedaan naar de beleving van ouders met een gepest kind. Hoe beleven zij hun ouderschap, wat gaat goed, waar lopen zij tegenaan en waar ligt de behoefte? Ook binnen het onderzoek Leuker voor Later zijn dit belangrijke kernpunten. ‘Juist omdat de perceptie van ouders vaak niet meegenomen wordt in andere onderzoeken, vind ik het zo interessant om achter de gedachten en gevoelens van ouders te komen’, aldus Daphne.

Daarnaast richt ze zich op vragen vanuit het onderwijs om samenwerking tussen school en ouders te verbeteren. Het leukste is dat deze vragen uit de praktijk komen en opdrachten dus van elkaar verschillen. Uiteraard blijven ouders hierbij belangrijk. Tevens richt Daphne zich op levensvaardigheden. Als toegepast psycholoog richt Daphne zich raag op de kwaliteiten en vaardigheden van het individu, dus wat gaat al wel goed, wat kan versterkt worden, hoe zou iemand dit zelf willen, wat is hiervoor nodig en wie zou mij kunnen steunen?

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs is reuze interessant voor pabostudenten van Hogeschool Leiden

Daphne Petterson